Efter en långvarig process har nu lantmäteriet fastställt vår ledningsrätt vilket innebär att vår stammfiber är säkrad för framtiden när det gäller underhåll och tillgång vid reparationer. Fibern kan inte stängas av på grund av önskemål från markägare. Föreningen komer dock alltid vara öppen för att om möjligt göra justeringar om markägare så önskar. Föreningen är skyldig att vid behov göra en sk ledningsanvisning utan kostnad t.e.x. vid grävningsarbeten i vårt ledningsrättsområde.

Länkar till tidigare publicerade dokument i ärendet:
2019-11-07 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen
2019-08-12 Överklagan av Mark- och Miljödomstolens dom
2019-06-29 Mark- och Miljödomstolens dom har kommit
2018-08-28 Glädjande nyhet tillgången tryggad
2018-08-18 Information om Ledningsrätt med anleding av överklagande
2018-05-16 Ledningsrätt för fiberkabel i Hellvi. Lantmäterimöte

Lantmäteriets meddelande/beslut
HellvifiberLednings s

Brevet vägde ca 1,8 kg