Medlemsansökan vid fastighetsöverlåtelse och villkor för anslutning av optisk fiber till fastighet som är ansluten till Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Enligt stadgarna: Vid försäljning av fastigheten förbinder sig medlemmen att överföra eventuellt avtal med föreningen till ny fastighetsägare. Den nya fastighetsägaren kan i så fall söka medlemskap i föreningen utan att ny medlemsinsats krävs.

En liten förklaring till varför nytt avtal krävs:
Formellt är det nödvändigt att den avgående medlemmen skriver på överlåtelseavtalet. Föreningen har egentligen bara möjlighet att utesluta en medlem som inte fullgör sitt åtagande enligt stadgarna i föreningen. ( se ovan )

För att göra det måste styrelsen enligt stadgarna meddela medlemmen vilket naturligt vis innebär en extraarbete för styrelsen som vi helst vill undvika. (Vi jobbar ju ideellt )
"En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen."
Styrelsen hoppas alltså att detta sköts den normala vägen.

Avtalet är också till för att tydligöra det juridiska ansvaret för kanalisationen/fibern  på den egna fastigheten samt att nätet inte används på ett felaktigt sätt. Se för övrigt övriga punkter i avtalet.

Styrelsen håller på med att se om det går ändra på rutinerna i förhållande till stadgarna eftersom det är vanligt att medlemskapet inte förs över. Det innebär problem för styrelsen och för de som ska överta medlemskapet. Det är ju också så att det riskerar att bli ett nytt medlemskap med tillhörande ny insats. Om vi ensidigt överlåter medlemskapet kan den avgående medlemmen kräva styrelsen på ersättning eftersom hen inte kunnat begära ersättning för insatsen av den nya ägaren. Fiberförbindelsen ingår inte i fastigheten vilket många gånger missas av mäklare och köpare.

Ladda ner pdf-filen och fyll i den. Skickas in till Föreningens orförande Hans Forsslund, Södra Murgatan 47, 621 57 Visby

Ladda ner / visa som pdf för  överlåtelse.

   Om det finns särskillda omständigheter när det gäller överlåtelsen kontakta styrelsen.