Hellvi Fiber Ekonomisk Forening bildades 2012-07-18
Narvarande var Hans Forsslund, Kerstin Ribeiro, Lennart Romin, Johan Svahn, Kjersti Jones, Lasse Johansson, Susanne Karlsson, Gunilla Lindvall Durkee, Kate Viberg, Peter Boman, Daniel Carlen och Kristoffer Pettersson.

Förening bildades med syftet att fastigheter i Hellvi socken skulle kunna få en förstklassig internetanslutning till rimlig kostnad genom ett gemensamt solidariskt arbete.

 Registerades vid bolagsverket den 2012-08-06 och dess första styrelse besod av:

LEDAMÖTER
Forsslund, Hans, Sodra Murgatan 47, 621 57 VISBY
Johansson, Lars, Hellvi Vivlings 517, 624 50 LARBRO
Jones, Kjersti, Lykttandargrand 5, 722 15 VASTESÅS
Karlsson, Susanne, Hellvi Saigs 524, 624 50 LARBRO
Lindwall Durkee, Gunilla, Hellvi Nystugu 685, 624 50 LARBRO
Ribeiro, Kerstin, Hellvi Kannungs 116, 624 50 LARBRO
Romin, Lennart, Hellvi Bardunatorp 596, 624 50 LARBRO
Svahn, Johan, Hellvi Nystugu 679, 624 50 LARBRO
Viberg, Kate, Hellvi Kyllaj 785,624 50 LARBRO

STYRELSESUPPLEANTER
Boman, Peter, Hellvi Saigs 524, 624 50 LARBRO
Carlen, Daniel, Hellvi Hemmungs 536, 624 50 LARBRO
Pettersson, Kristofer, Hellvi Vivlings 729, 624 50 LARBRO

Bankgironummer: 408-1733

Organisationsnummer: 769625-0856

Nuvarande styrelse