Vi har valt Joomla! Som är ett av världens mest populära publiceringsverktyg till vår hemsida. Fördelen förutom att verktyget inte kostar något är att du som användare enkelt och snabbt kan publicera information utan kunskap om programmering av hemsidor.

Joomla! är ett dynamiskt, flexibelt och utbyggnadsbart system som dessutom är "open source". Det innebär att programvarans kod är tillgänglig och kan användas, ändras och förädlas av vem som helst som har tillgång till den webbserver den är installerad på.

Joomla! är en applikation som har en "Front-end" (själva hemsidan som besökarna ser) samt ett "Back-end" (administrationsläge där du redigerar hemsidan) Det finns massor med tillägg som kan installeras, de flesta utan kostnad. Tex. medlemsbrev och mailinglistor som kan underlätta kontakten med medlemmarna.

Joomla kan installeras och används så att säga direkt ur "burken" men då med standardiserat utseende och funktion. För att få ett eget utseende krävs en del arbete som innebär förändringar i koden men också sådant som kan göras direkt med verktyget. När detta väl är gjort lever hemsidan vidare utan att särskilt mycket behöver göras förutom att se till att innehållet är bra, intressant och matnyttigt.

Teamet bakom den nya hemsidan har bestått av Johan Svahn, Roland Ingemarsson och Hans Forsslund där Hans har ansvarat för det praktiska arbetet med kodning, utformningen av hemsidan och Johan och Rolle för layout och design. Rolle är ju dessutom proffs på området. Det har gällt att omsätta deras önskemål och idéer vilket vi nu ser resultatet av.