66.8%

Nu har vi 272 fastigheter som medlemmar av 407 bebyggda fastigheter.
√Ągare:
Gotland 129
Varav Hellvi 68
Fastlänningar 143