Hellvi Fiber driver det fysiska fibernätet och har avtal med IP-only som ser till att våra medlemmar kan komma ut på internet via en lång räcka tjänsteleverantörer. IP-only svarar för den tekniska utrustningen i form av switchar i våra två noder i Hide och Malms. Dessutom ansvara de för fiberomvandlarna som finns hos varje medlem.

Denna funktion benämns kommunikationsoperatör. De tjänsteleverantörer som finns i IP-onlys nät presenteras på deras hemsida. IP-only Gotland

Avtal tecknas alltid direkt med tjänsteleverantören utan medverkan av föreningen. Det är viktigt att avtalet med föreningen är tecknat med aktuell ägare av fastigheten. Avtal med tjänsteleverantör kan inte göras utan att ett sådant avtal finns.