HELLV FIBER EKONOMISK FÖRENING 2019-2020

Org. nummer: 769625-0856

Ordförande
Hans Forsslund, Hellvi Hide Strandpromenad 13, Södra Murgatan 47 Visby
0760 912390

Kassör
Henry Forsblom, Hellvi Vivlings 356

Sekreterare
Susanne Boman, Hellvi Saigs 524

Styrelseledamöter
Kerstin Ribeiro, Hellvi Kennungs 116
Anders Lundström  Hellvi Norrgårde 128, NYBROGATAN 76 B Stockholm

Revisorer
Karin Kellström samankallande, Hellvi Nystugu 600, Möckelvägen 10 120 50 Årsta
Ulf Godman, Hellvi Sajgs 233 Lärbro
Roger Wiberg, suppleant, Hellvi Harde 350 Lärbro