Hellvi är en socken på norra Gotland som gränsar till Lärbro, Rute och (framför allt) Östersjön. Det finns ungefär 170 fast boende i 80 fastigheter, och gott om fritidshus i socknen. Totalt rör det sig om runt 370 bebyggda fastigheter. För mer information om Hellvi se Wikipedia
Riksantikvarieämbetet har en bra karta med fornlämningar där man också tydligt kan se sockengränsen
Länk till kartan. Via menyn kartinställningar välj socken.

Norragotand

Så vitt vi vet börjar alla adresser i Hellvi med just Hellvi, så det är lätt att avgöra om ditt hus ligger i Hellvi eller inte.

Stor karta

 

Så här fint är det i Hellvi:

 

olofsholm

Utsikt från S:t Olofsholm

Smojen

Utsikt över Smöjen