GDPR=General Data Protection Regulation en europeisk förordning

Föreningen uppfyller kraven i den dataskyddsförordningen som gäller från  maj 2016. Nedan finns beskrivning av våra register och hur de används. Styrelsen förutsätter medgivande av registrering av uppgifter som medlemmarna lämnar via e-post eller på annat sätt. Alla medlemmar har rätt att begära utdrag av de uppgifter som registrerats om medlemmen. Om medlem önskar kan vi ”anonymisera” vissa uppgifter genom att endast ha dem i pappersformat. Uppgifter som inte längre är giltiga och inte behövs rensas regelbundet minst en gång per år.

 1. Beskrivning av de register som föreningen för
  • Kassören har ett medlemsregister med uppgift om namn, fastighet, adress, e-post, telefon och ekonomiska transaktioner. Registret finns i en redovisningstjänst (sk.molntjänst) och är inte åtkomlig för andra än kassören och till vissa delar av de övriga i styrelsen. Föreningen har ett personuppgiftsbiträdesavtal som relerar samarbetet med redovisningstjänsten. För att underlätta revisorernas arbete exporteras bokföringsdata inklusive medlemsregister till Excel-fil. Den raderas efter avslutad revision.
  • Styrelsen har ett register över kända fastigheter i Hellvi socken som endast kan nås via inloggning. Endast styrelsen har inloggningsmöjlighet.
   • Fastighetsbeteckning, fastigheternas adresser och kontaktuppgifter till kända ägare. För de anslutna fastigheterna finns även uppgift om ansvarig medlem: Namn, kontaktadress, telefonnummer, e-postadress samt i förekommande fall notering om anslutningen
   • Registret används vid styrelsen arbete med underhåll av nätet och vid nyanslutningar av fastigheter samt administrativa meddelanden till medlemmarna.
   • Registret utgör underlag för anonymiserad statistik om fiberanslutna fastigheter
   • Registret används för utskick av meddelanden till medlemmarna via post eller e-post
 2. Övriga förhållanden
  • Nya medlemmar lämnar sitt medgivande till registerhållningen vid anmälan om medlemskap
  • Inga data lämnas till tredje part
  • Vid kontakt med våra entreprenörer för underhåll och nyanslutningar lämnas endast uppgifter (namn adress och kontaktuppgifter) som behövs för att arbetet skall kunna genomföras.
  • Vi varken sparar eller använder personnummer i vår verksamhet
  • När ett medlemskap avslutas gallras personuppgifterna bort
  • Vid utskick av massmail så adresseras medlemmarna med hemlig kopia för att värna e-postadresserna mot spridning och spam.
  • Dataskyddsombud behövs inte för föreningens verksamhet
  • Personuppgiftsansvarig är Hellvi fiber Ekonomiska Förening Org. Nummer 769625-0856 C/O Hans Forsslund, Södra Murgatan 47, 621 57 Visby