SLUTLIGT BESLUT, 2019-11-07 Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. Mål nr F 8457-19
Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas. Lantmäteriet kommer nu att slutföra arbetet med vår ledningsrätt.
Läs här Dom Slutgiltigt beslut

{jcomments off}