Vid föreningsstämman 24 juni 2018 beslutades om  enhetskostnad för tillkommande medlemmar dock med en begränsning att den gäller för fastigheter med högst 200m grävning utan bergfräsning och vägundergångar. Anslutningskostnad 15 000 kr plus moms 3750 kr samt insatsen på 12 000 kr (momsfri). Anslutningskostnaden ska utvärderas varje år och kan komma att justeras utefter entreprenörernas prishöjningar.

För de efteranslutningar som inte faller inom ovan ram får styrelsen göra individuella bedömningar som i huvudsak ska grundas på att kostnaden för längre och dyrare grävning betalas av den nyanslutna medlemmen. Om grävningen innebär att framtida nyanslutningar underlättas kan föreningen gå in med del av den extra kostnaden.

En fördel är att de nya medlemmarna på förhand vet vad som gäller och att styrelsen inte behöver infodra individuella offerter utan kan ta in offerter på hela anslutningsomgången. Stämman beslutade också att samla arbetet med att anslutna fastigheter till en gång per år. Ansökningar skall vara inlämnade till styrelsen senast 1:a oktober. Det är ekonomiskt fördelaktigare för de tillkommande att låta entreprenörerna arbeta med fler objekt i området samtidigt och att arbetet skall vara klart till sommarperioden.

Obs om du bygger nytt och vill planera för en senare anslutning kontakta oss så att du kan få råd om hur du kan planera det hela. Om Föreningen har tomrör eller kopplingsskåp i närheten påbörja absolut ingen grävning eller nerläggning av tomrör utan att först kontakta någon i styrelsen. Det finns krav och regler om hur anslutningar skall ske.

Ta kontakt med någon i styrelsen och diskutera möjligheterna till anslutning av din fastighet gärna via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Om det ser ut att var möjligt så ansöker du om medlemskap genom att underteckna och skicka in anslutningsvillkoren. Efter att insatsen är betald påbörjar styrelsen att ta in offerter och efter överenskommelse om kostnaderna och tillvägagångssätt så påbörjar arbetet med anslutningen. Läs mer i villkoren och den utvidgade informationen under fliken om föreningen medlemskap

Ladda ner / visa som pdf för utskrift etc.

Skickas in till:
Ordförande Hans Forsslund
Södra Murgatan 47
621 57 Visby

Blankett godkännande av medlemskap