Det är nu en flertal socknar på ön som är färdiga med sin fiberdragning. Läs gärna mer på nedanstående länkar.

Regionens sidor

Regionens samlingssida - http://www.bredbandgotland.se/
Lista över sockensidor - http://www.bredbandgotland.se/socknar.html

Några utvalda sockensidor

Sanda Västergarn - http://svfiber.wordpress.com/
Stenkyrka - http://www.stenkyrkafiber.se/
Vall, Hogrän, Mästerby och Träkumla - http://vallhogranmasterbyfiber.wordpress.com/
Hejnum, Bäl och Vallstena - http://hbfiber.se/
Stenkumla - http://www.stenkumlabygdegard.se/wp/?page_id=459