{jcomments off}Lantmäteriet har den 9 maj 2018 kungjort sammanträde för upplåtelse av ledningsrätt för föreningens fibernät.

Det vill säga stamnätet. Fiber som ansluter de enskilda fastigheterna omfattas inte av ledningsrätten utan regleras i de enskilda anslutningsavtalen. Sammanträdet hålls den 31 maj 2018 kl 10.00 på Lantmäteriets kontor, Artellerigatan 2C i Visby.

Se Kungörelsen i Post och Inrikes Tidningar
Läs om ledningsrätt på Lantmäteriets hemsida
Förättningskartorna kan öppnas i pdf-format. Klicka på denna länk
Direkt nerladdning: Klicka här för direkt nerladdning

Mötet den 30 maj avlöpte utan större komplikationer. Mindre justeringar gjordes vid mötet och några frågor lämnades att lösas genom direkta kontakter med berörda fastighetsägare. Bedömningen blev att beslut om ledningsrätt troligen skulle vara klart till föreningens årsmöte.