Ny anslutning

Om du funderar på att ansluta din fastighet till vårt fibernät se informaton om kostnad mm via denna länk NY ANSLUTNING

Årsmötet 2020

Fiberflaggan

Årsmötet genomfördes i god ordning med 14 poströster plus en medlem samt styryrelsen

Protokollet nu justerat Ladda ner/se protokollet här. Orginalet finns hos vår sekreterare.

Kontroll av status på din fiberuppkoppling

Leverantörer har gått ut med en instruktion om hur man ska kunna kontrollera sin uppkoppling. Det är inget fel på instruktionen men vi kan i vårt nät lättare få fram hur det ligger till.

Ledningsrätten nu fastställd

Efter en långvarig process har nu lantmäteriet fastställt vår ledningsrätt vilket innebär att vår stammfiber är säkrad för framtiden när det gäller underhåll och tillgång vid reparationer. Fibern kan inte stängas av på grund av önskemål från markägare. Föreningen komer dock alltid vara öppen för att om möjligt göra justeringar om markägare så önskar. Föreningen är skyldig att vid behov göra en sk ledningsanvisning utan kostnad t.e.x. vid grävningsarbeten i vårt ledningsrättsområde.