Kontroll av status på din fiberuppkoppling

Leverantörer har gått ut med en instruktion om hur man ska kunna kontrollera sin uppkoppling. Det är inget fel på instruktionen men vi kan i vårt nät lättare få fram hur det ligger till.

Man ser direkt på mediaomvandlaren vilken teknisk hastighet som utrustningen är uppkopplad med.

 • ”WAN” lampan talar om vilken förbindelse vi har genom fibern till yttervärlden.
 • ”LAN” lamporna talar om förbindelsen till vår interna utrustning.

Lyser en lampa gul betyder det 100Mbps, är den grön 1000Mbps=Gigabit (lamporna blinkar vid aktivitet).

Man ska skilja på den tekniska uppkopplingshastigheten och din egna avtalade hastighet med din leverantör (Comhem, Bahnhof etc). Förutsättning är dock att din interna utrustning klarar den avtalade hastigheten. Hastigheten kontrolleras bäst med hjälp av http://www.bredbandskollen.se/ . Det går oftast inte att nå ända upp till den avtalade hastigheten eftersom det ofta finns hinder på vägen till testserver. Observera att en WiFi förbindelse visar lägre hastighet.

Det har hänt att några har haft en gul ”VAN” lampa. Då har det varit fel på fiberförbindelsen t.ex. smuts i övergången mellan fibern och mediaomvandlaren.

Man behöver inte kolla på kortet som Bahnhof föreslår om LAN-lampan redan är grön. Är den inte det kan det vara idé att följa deras instruktion som finns här längre ner.

Om man har avtal om högre hastighet än 100Mbps kanske man inte kan utnyttja den högre hastigheten i datorer etc. som ofta inte är gjorda för mer. Om man har ett tv-avtal, så är troligen den utrustningen/router som leverantören skickat ut, gjord för hög hastighet. Lampan på mediaomvandlaren bör då vara grön. Man kan då teoretiskt dra nytta av en högre hastighet till tv-n. Den högre hastigheten ger oftast ingen bättre tv-kvalité om man inte använder flera tv-apparater samtidigt.

Hans Forsslund

Ledningsrätten nu fastställd

Efter en långvarig process har nu lantmäteriet fastställt vår ledningsrätt vilket innebär att vår stammfiber är säkrad för framtiden när det gäller underhåll och tillgång vid reparationer. Fibern kan inte stängas av på grund av önskemål från markägare. Föreningen komer dock alltid vara öppen för att om möjligt göra justeringar om markägare så önskar. Föreningen är skyldig att vid behov göra en sk ledningsanvisning utan kostnad t.e.x. vid grävningsarbeten i vårt ledningsrättsområde.

Länkar till tidigare publicerade dokument i ärendet:
2019-11-07 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen
2019-08-12 Överklagan av Mark- och Miljödomstolens dom
2019-06-29 Mark- och Miljödomstolens dom har kommit
2018-08-28 Glädjande nyhet tillgången tryggad
2018-08-18 Information om Ledningsrätt med anleding av överklagande
2018-05-16 Ledningsrätt för fiberkabel i Hellvi. Lantmäterimöte

Kallelse årsmöte 2019

Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte

Söndagen den 23 juni 2019 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.

Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj.
Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen. OBS Dagordningen under läs mer nedan innehåller förslag till ändring av stadgarna.
De fullständiga handlingarna kan laddas ner via denna länk:
Ladda ner Årsmöte_23_juni_2019_och_Bokslut.pdf

Styrelsemöte 25/5

Styrelsen hade ett fint möte med alla ledamöter. Vid mötet diskuterades förberedelserna för det komman årsmötet. Några viktiga punkter som kommer att tas upp är förslag på ändringar av stadgarna för att anpassa dessa till den nya lagen som trädde i kraft 2016. Senast vid detta årsmöte måste stadgarna anpassas enligt övergångsreglerna. En annan punkt var hur vi ska hantera de som uteblir med betalning av årsavgiften och hur vi gör med de som byter ägare när man inte sköter överlåtelseavtalen. Styrelsen kommer att lägga fram förslag som innebär att de som inte sköter sig kan stängas av. Den kommande kallelsen kommer att innehålla förslagen liksom alla övriga handlingar till årsmötet. Dessa ska ännu formuleras för att bli tydliga.

Årsmöte 2019

Årsmötet kommer att hållas söndagen den 23 juni 2019 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.
Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj. Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.

Kallelsen och handlingar kommer att läggas upp här på hemidan och skickas ut per e-post i början av juni

God fortsättning på det Nya Året

Styrelsen är mycket nöjda med hur nätet fungerat och hoppas att det ska fortsätta på det viset kommande år.
Som en liten present har jag uppdaterat Hemsidan så att den ska fungera bättre på alla olika plattformar som paddor, telefoner samt bärbara och stationära datorer. Om ni upptäcker något som bör förbättras hör gärna av er. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tidigare var det ibland svårt att få fram information och navigera på hemsidan.
Varma Helghälsningar
Hans Forsslund ordf.

Apropå tidningsartikel i GT den 19 september 2018

Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk Förening har drabbats av stora kostnader för Lantmäteriets förrättning för ledningsrätt. Många oroar sig nu för att vi också ska drabbats. Nej det finns ingen risk för det. Vi såg till att få det hanterat på Gotland innan de bytte rutiner och centraliserade handläggningen till fastlandet. Vi fick nys om att det skulle bli dyrare och snabbade på med ansökan. Att skillnaden kunde vara mångdubbel anade vi dock inte. Kostnaden för oss stannar på ca 250 000. Vi är enormt tacksamma för att Lantmäteriet på Gotland skötte arbetet med vår ledningsrätt. Trevligt bemötande och handläggning av alla frågor inklusive de problem som uppstod i och med överklagandet. Vår ledningsrätt är nu klar på alla berörda fastigheter utom två där en prövning i Miljödomstolen pågår. Se nedan artiklar.

Fler artiklar...

 1. Glädjande nyhet
 2. Årsavgiften 2018, 2019
 3. Beslut om enhetskostnad för tillkommande medlemmar
 4. Årsmöte 2018
 5. Ledningsrätt för fiberkabel i Hellvi m fl
 6. GDPR dataskyddsförordningen
 7. Styrelsens förslag till årsmötet. Regler för efteranslutningar
 8. Möte med IP-Only 22/3 2018
 9. Övrig Fråga på årsmötet som inte kunde besvaras direkt
 10. Nyanslutningar våren 2018
 11. Efteranslutningar av nya medlemmar
 12. Årsavgiften 2017
 13. Förslag till årsredovisning för år 2016
 14. Status Hellvi fiber nät
 15. Liten rapport inför årsslutet 2016
 16. Status på Våra Noder
 17. Årsavgiften 2016
 18. Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016
 19. Årsmöteshandlingar till mötet 2016
 20. Styrelsemöte 23/6 inför årsmötet
 21. Ledningsrätt – Markupplåtelseavtal
 22. Varning för Inkassokrav
 23. Medlemsavgift 2015
 24. Nu är nätet igång
 25. Val av router
 26. Statistik
 27. "Dörrknackande" försäljare
 28. Fel
 29. Tänt var det här
 30. Mediaomvandlaren på plats, vad händer nu?
 31. Behov av återställning
 32. Viktig projektinformation april 2015
 33. Presentation från påskmötet
 34. Statusrapport 6 april
 35. Trivseklväll 5 april
 36. Nu är grävarna på plats
 37. Nu är vi äntligen igång på riktigt
 38. Projektstart
 39. Beslut om bidrag
 40. Fibril aktivitet
 41. Väntans tider
 42. Nu är vi igång
 43. Kallelse årsmöte 2014
 44. Arbetet fortskider
 45. Ansökan inlämnad
 46. Extra föreningsstämmans beslut
 47. Extra Föreningsstämma
 48. Nu kör vi
 49. Projekstart
 50. Vad händer?
 51. Ordinarie föreningsstämma 2013
 52. Fiberpub 7 juni
 53. Vi saknar e-mailadresser
 54. Styrelsen går vidare med erbjudandet
 55. Korttidsabonemang
 56. Erbjudande
 57. Tänkt fibernät
 58. Strategival för Hellvifiber
 59. Fibercafé 31 mars
 60. Titta in
 61. Bli medlem i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening
 62. Fiber på radion
 63. Hellvi Fiber Ekonomisk Förening bildad
 64. Informationsblad
 65. Ekonomisk förening på gång
 66. Stormötet i Hidebrottet
 67. Låneerbjudande från Handelsbanken i Slite
 68. Informationsmöte 11 Juli
 69. Intresseförfrågningar utskickade
 70. Första informationsmötet