Ledningsrätten nu fastställd

Efter en långvarig process har nu lantmäteriet fastställt vår ledningsrätt vilket innebär att vår stammfiber är säkrad för framtiden när det gäller underhåll och tillgång vid reparationer. Fibern kan inte stängas av på grund av önskemål från markägare. Föreningen komer dock alltid vara öppen för att om möjligt göra justeringar om markägare så önskar. Föreningen är skyldig att vid behov göra en sk ledningsanvisning utan kostnad t.e.x. vid grävningsarbeten i vårt ledningsrättsområde.

Länkar till tidigare publicerade dokument i ärendet:
2019-11-07 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen
2019-08-12 Överklagan av Mark- och Miljödomstolens dom
2019-06-29 Mark- och Miljödomstolens dom har kommit
2018-08-28 Glädjande nyhet tillgången tryggad
2018-08-18 Information om Ledningsrätt med anleding av överklagande
2018-05-16 Ledningsrätt för fiberkabel i Hellvi. Lantmäterimöte

Kallelse årsmöte 2019

Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte

Söndagen den 23 juni 2019 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.

Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj.
Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen. OBS Dagordningen under läs mer nedan innehåller förslag till ändring av stadgarna.
De fullständiga handlingarna kan laddas ner via denna länk:
Ladda ner Årsmöte_23_juni_2019_och_Bokslut.pdf

Styrelsemöte 25/5

Styrelsen hade ett fint möte med alla ledamöter. Vid mötet diskuterades förberedelserna för det komman årsmötet. Några viktiga punkter som kommer att tas upp är förslag på ändringar av stadgarna för att anpassa dessa till den nya lagen som trädde i kraft 2016. Senast vid detta årsmöte måste stadgarna anpassas enligt övergångsreglerna. En annan punkt var hur vi ska hantera de som uteblir med betalning av årsavgiften och hur vi gör med de som byter ägare när man inte sköter överlåtelseavtalen. Styrelsen kommer att lägga fram förslag som innebär att de som inte sköter sig kan stängas av. Den kommande kallelsen kommer att innehålla förslagen liksom alla övriga handlingar till årsmötet. Dessa ska ännu formuleras för att bli tydliga.

Årsmöte 2019

Årsmötet kommer att hållas söndagen den 23 juni 2019 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.
Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj. Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.

Kallelsen och handlingar kommer att läggas upp här på hemidan och skickas ut per e-post i början av juni

God fortsättning på det Nya Året

Styrelsen är mycket nöjda med hur nätet fungerat och hoppas att det ska fortsätta på det viset kommande år.
Som en liten present har jag uppdaterat Hemsidan så att den ska fungera bättre på alla olika plattformar som paddor, telefoner samt bärbara och stationära datorer. Om ni upptäcker något som bör förbättras hör gärna av er. Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Tidigare var det ibland svårt att få fram information och navigera på hemsidan.
Varma Helghälsningar
Hans Forsslund ordf.

Apropå tidningsartikel i GT den 19 september 2018

Lärbro Fleringe Fiber Ekonomisk Förening har drabbats av stora kostnader för Lantmäteriets förrättning för ledningsrätt. Många oroar sig nu för att vi också ska drabbats. Nej det finns ingen risk för det. Vi såg till att få det hanterat på Gotland innan de bytte rutiner och centraliserade handläggningen till fastlandet. Vi fick nys om att det skulle bli dyrare och snabbade på med ansökan. Att skillnaden kunde vara mångdubbel anade vi dock inte. Kostnaden för oss stannar på ca 250 000. Vi är enormt tacksamma för att Lantmäteriet på Gotland skötte arbetet med vår ledningsrätt. Trevligt bemötande och handläggning av alla frågor inklusive de problem som uppstod i och med överklagandet. Vår ledningsrätt är nu klar på alla berörda fastigheter utom två där en prövning i Miljödomstolen pågår. Se nedan artiklar.

Glädjande nyhet

Hellvi Fiber Ekonomisk förening har nu genom ledningsrätt tryggat tillgången och förfogandet av sitt ledningsnät trots att förrättningen överklagats till Mark och Miljödomstolen. I lagen finns en särskild formulering som gör detta möjligt.

Fler artiklar...

 1. Årsavgiften 2018, 2019
 2. Beslut om enhetskostnad för tillkommande medlemmar
 3. Årsmöte 2018
 4. Ledningsrätt för fiberkabel i Hellvi m fl
 5. GDPR dataskyddsförordningen
 6. Styrelsens förslag till årsmötet. Regler för efteranslutningar
 7. Möte med IP-Only 22/3 2018
 8. Övrig Fråga på årsmötet som inte kunde besvaras direkt
 9. Nyanslutningar våren 2018
 10. Efteranslutningar av nya medlemmar
 11. Årsavgiften 2017
 12. Förslag till årsredovisning för år 2016
 13. Status Hellvi fiber nät
 14. Liten rapport inför årsslutet 2016
 15. Status på Våra Noder
 16. Årsavgiften 2016
 17. Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016
 18. Årsmöteshandlingar till mötet 2016
 19. Styrelsemöte 23/6 inför årsmötet
 20. Ledningsrätt – Markupplåtelseavtal
 21. Varning för Inkassokrav
 22. Medlemsavgift 2015
 23. Nu är nätet igång
 24. Val av router
 25. Statistik
 26. "Dörrknackande" försäljare
 27. Fel
 28. Tänt var det här
 29. Mediaomvandlaren på plats, vad händer nu?
 30. Behov av återställning
 31. Viktig projektinformation april 2015
 32. Presentation från påskmötet
 33. Statusrapport 6 april
 34. Trivseklväll 5 april
 35. Nu är grävarna på plats
 36. Nu är vi äntligen igång på riktigt
 37. Projektstart
 38. Beslut om bidrag
 39. Fibril aktivitet
 40. Väntans tider
 41. Nu är vi igång
 42. Kallelse årsmöte 2014
 43. Arbetet fortskider
 44. Ansökan inlämnad
 45. Extra föreningsstämmans beslut
 46. Extra Föreningsstämma
 47. Nu kör vi
 48. Projekstart
 49. Vad händer?
 50. Ordinarie föreningsstämma 2013
 51. Fiberpub 7 juni
 52. Vi saknar e-mailadresser
 53. Styrelsen går vidare med erbjudandet
 54. Korttidsabonemang
 55. Erbjudande
 56. Tänkt fibernät
 57. Strategival för Hellvifiber
 58. Fibercafé 31 mars
 59. Titta in
 60. Bli medlem i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening
 61. Fiber på radion
 62. Hellvi Fiber Ekonomisk Förening bildad
 63. Informationsblad
 64. Ekonomisk förening på gång
 65. Stormötet i Hidebrottet
 66. Låneerbjudande från Handelsbanken i Slite
 67. Informationsmöte 11 Juli
 68. Intresseförfrågningar utskickade
 69. Första informationsmötet