Årsmötet 2020

Fiberflaggan

Årsmötet genomfördes i god ordning med 14 poströster plus en medlem samt styryrelsen

Protokollet nu justerat Ladda ner/se protokollet här. Orginalet finns hos vår sekreterare.

Kallelse Hellvi Fiber Ekonomisk Förenings årsmöte 2020

Ordinarie föreningsstämma kommer att hållas söndagen den 21 juni 2020 kl. 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga. Stugan ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj. Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.

För att minska smittspridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag stiftats som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en ekonomisk förening kan poströsta inför föreningsstämma. (SFS 2020:198 Publicerad den 4 april 2020)

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Styrelsen har vid sitt styrelsemöte den 10 maj beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta via ordinarie postbefordran eller elektroniskt för att minska risken för smittspridning. Se nedan.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst och kan rösta vid stämman.

Förutsättningar för poströstning

Formuläret för poströstning utgör samtidigt dagordning för årsmötet. Poströstningen skall vara inskickad så att den finns hos ordföranden Hans Forsslund, Södra Murgatan 47, 621 57 Visby senast den 15/6. Röstningen kan också ske via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OBS Dagordningen
Dagordningen till mötet är samma som finns i nedan formulär. Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. Bilagorna bifogas som PDF-fil i det elektroniska utskicket. I de fall där kallelsen sker per brev hänvisas till hemsidan där kallelsen och samtliga handlingar finns.

Anvisning
Spara ner formuläret som finns i form av PDF-fil nedan. Öppna den och fyll i den elektroniskt. Du kan sedan välja att skriva ut den och skicka in den via normal postgång alternativt bifoga filen till ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Inget hinder föreligger för att delta i årsmötet personligen. Styrelsen kommer att på plats välja om mötet kan hållas inomhus eller utomhus. Tillsammans med de medlemmar som kommer, får mötet arrangeras på bästa sätt för att minska risken för smittspridning. De medlemmar som vill komma uppmanas att skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och anmäla sin avsikt att komma, för att underlätta planeringen för mötet. Inget krav finns dock. För eventuella frågor angående mötet och kallelsen, skicka ett mail till ovan e-postadress.

Inga utskrifter tillhandahålls på mötet. Ladda ner dem på din telefon - platta eller annan lämplig enhet så att du har den tillgänglig vid årsmötet alternativt skriv ut dem.

OBS föreningens verksamhetsår är kalenderår varför redovisning etc. gäller 2019.

Årsmötet blir av naturliga skäl begränsat till det rent formella. Frågor och synpunkter samt förslag får hanteras av styrelsen och får följas upp vid årsmötet 2021. Styrelsens förhoppning är att samtliga medlemmar ska vara nöjda med hanteringen av detta årsmöte som tyvärr måste ske under en rådande pandemi. Av legala skäl går det inte att skjuta på årsmötet då det måste hållas högst 6 månader efter avslutat räkenskapsår.

Hellvi 2020-05-25

Hälsningar

Hans Forsslund ordf.

PDF-filer laddas ner nedan

Kallelsen

Formulär Poströstning/Dagordning

Årsedovisning och Revision

Verksamhetsplan och budget

Valberedningens förslag

Kontroll av status på din fiberuppkoppling

Leverantörer har gått ut med en instruktion om hur man ska kunna kontrollera sin uppkoppling. Det är inget fel på instruktionen men vi kan i vårt nät lättare få fram hur det ligger till.

Man ser direkt på mediaomvandlaren vilken teknisk hastighet som utrustningen är uppkopplad med.

 • ”WAN” lampan talar om vilken förbindelse vi har genom fibern till yttervärlden.
 • ”LAN” lamporna talar om förbindelsen till vår interna utrustning.

Lyser en lampa gul betyder det 100Mbps, är den grön 1000Mbps=Gigabit (lamporna blinkar vid aktivitet).

Man ska skilja på den tekniska uppkopplingshastigheten och din egna avtalade hastighet med din leverantör (Comhem, Bahnhof etc). Förutsättning är dock att din interna utrustning klarar den avtalade hastigheten. Hastigheten kontrolleras bäst med hjälp av http://www.bredbandskollen.se/ . Det går oftast inte att nå ända upp till den avtalade hastigheten eftersom det ofta finns hinder på vägen till testserver. Observera att en WiFi förbindelse visar lägre hastighet.

Det har hänt att några har haft en gul ”VAN” lampa. Då har det varit fel på fiberförbindelsen t.ex. smuts i övergången mellan fibern och mediaomvandlaren.

Man behöver inte kolla på kortet som Bahnhof föreslår om LAN-lampan redan är grön. Är den inte det kan det vara idé att följa deras instruktion som finns här längre ner.

Om man har avtal om högre hastighet än 100Mbps kanske man inte kan utnyttja den högre hastigheten i datorer etc. som ofta inte är gjorda för mer. Om man har ett tv-avtal, så är troligen den utrustningen/router som leverantören skickat ut, gjord för hög hastighet. Lampan på mediaomvandlaren bör då vara grön. Man kan då teoretiskt dra nytta av en högre hastighet till tv-n. Den högre hastigheten ger oftast ingen bättre tv-kvalité om man inte använder flera tv-apparater samtidigt.

Hans Forsslund

Ledningsrätten nu fastställd

Efter en långvarig process har nu lantmäteriet fastställt vår ledningsrätt vilket innebär att vår stammfiber är säkrad för framtiden när det gäller underhåll och tillgång vid reparationer. Fibern kan inte stängas av på grund av önskemål från markägare. Föreningen komer dock alltid vara öppen för att om möjligt göra justeringar om markägare så önskar. Föreningen är skyldig att vid behov göra en sk ledningsanvisning utan kostnad t.e.x. vid grävningsarbeten i vårt ledningsrättsområde.

Länkar till tidigare publicerade dokument i ärendet:
2019-11-07 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen
2019-08-12 Överklagan av Mark- och Miljödomstolens dom
2019-06-29 Mark- och Miljödomstolens dom har kommit
2018-08-28 Glädjande nyhet tillgången tryggad
2018-08-18 Information om Ledningsrätt med anleding av överklagande
2018-05-16 Ledningsrätt för fiberkabel i Hellvi. Lantmäterimöte

Kallelse årsmöte 2019

Medlemmar i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening kallas till Årsmöte

Söndagen den 23 juni 2019 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.

Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj.
Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen. OBS Dagordningen under läs mer nedan innehåller förslag till ändring av stadgarna.
De fullständiga handlingarna kan laddas ner via denna länk:
Ladda ner Årsmöte_23_juni_2019_och_Bokslut.pdf

Styrelsemöte 25/5

Styrelsen hade ett fint möte med alla ledamöter. Vid mötet diskuterades förberedelserna för det komman årsmötet. Några viktiga punkter som kommer att tas upp är förslag på ändringar av stadgarna för att anpassa dessa till den nya lagen som trädde i kraft 2016. Senast vid detta årsmöte måste stadgarna anpassas enligt övergångsreglerna. En annan punkt var hur vi ska hantera de som uteblir med betalning av årsavgiften och hur vi gör med de som byter ägare när man inte sköter överlåtelseavtalen. Styrelsen kommer att lägga fram förslag som innebär att de som inte sköter sig kan stängas av. Den kommande kallelsen kommer att innehålla förslagen liksom alla övriga handlingar till årsmötet. Dessa ska ännu formuleras för att bli tydliga.

Årsmöte 2019

Årsmötet kommer att hållas söndagen den 23 juni 2019 kl 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga.
Hellvi Sportklubbs stuga ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj. Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.

Kallelsen och handlingar kommer att läggas upp här på hemidan och skickas ut per e-post i början av juni

Fler artiklar...

 1. God fortsättning på det Nya Året
 2. Apropå tidningsartikel i GT den 19 september 2018
 3. Glädjande nyhet
 4. Årsavgiften 2018, 2019
 5. Beslut om enhetskostnad för tillkommande medlemmar
 6. Årsmöte 2018
 7. Ledningsrätt för fiberkabel i Hellvi m fl
 8. GDPR dataskyddsförordningen
 9. Styrelsens förslag till årsmötet. Regler för efteranslutningar
 10. Möte med IP-Only 22/3 2018
 11. Övrig Fråga på årsmötet som inte kunde besvaras direkt
 12. Nyanslutningar våren 2018
 13. Efteranslutningar av nya medlemmar
 14. Årsavgiften 2017
 15. Förslag till årsredovisning för år 2016
 16. Status Hellvi fiber nät
 17. Liten rapport inför årsslutet 2016
 18. Status på Våra Noder
 19. Årsavgiften 2016
 20. Protokoll ordinarie föreningsstämma 2016
 21. Årsmöteshandlingar till mötet 2016
 22. Styrelsemöte 23/6 inför årsmötet
 23. Ledningsrätt – Markupplåtelseavtal
 24. Varning för Inkassokrav
 25. Medlemsavgift 2015
 26. Nu är nätet igång
 27. Val av router
 28. Statistik
 29. "Dörrknackande" försäljare
 30. Fel
 31. Tänt var det här
 32. Mediaomvandlaren på plats, vad händer nu?
 33. Behov av återställning
 34. Viktig projektinformation april 2015
 35. Presentation från påskmötet
 36. Statusrapport 6 april
 37. Trivseklväll 5 april
 38. Nu är grävarna på plats
 39. Nu är vi äntligen igång på riktigt
 40. Projektstart
 41. Beslut om bidrag
 42. Fibril aktivitet
 43. Väntans tider
 44. Nu är vi igång
 45. Kallelse årsmöte 2014
 46. Arbetet fortskider
 47. Ansökan inlämnad
 48. Extra föreningsstämmans beslut
 49. Extra Föreningsstämma
 50. Nu kör vi
 51. Projekstart
 52. Vad händer?
 53. Ordinarie föreningsstämma 2013
 54. Fiberpub 7 juni
 55. Vi saknar e-mailadresser
 56. Styrelsen går vidare med erbjudandet
 57. Korttidsabonemang
 58. Erbjudande
 59. Tänkt fibernät
 60. Strategival för Hellvifiber
 61. Fibercafé 31 mars
 62. Titta in
 63. Bli medlem i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening
 64. Fiber på radion
 65. Hellvi Fiber Ekonomisk Förening bildad
 66. Informationsblad
 67. Ekonomisk förening på gång
 68. Stormötet i Hidebrottet
 69. Låneerbjudande från Handelsbanken i Slite
 70. Informationsmöte 11 Juli
 71. Intresseförfrågningar utskickade
 72. Första informationsmötet