Medlemskap

Hellvi Fiber Ekonomisk Förening har byggt ett optiskt fibernät som täcker större delen av Hellvi socken. Detta nät har byggts med hjälp av medlemmarnas solidariska insatser och arbete.

Fastighetsägare som nu önskar efteransluta sin fastighet kan ansöka om medlemskap i föreningen och få sin fastighet ansluten under förutsättning att den tillkommande medlemmen betalar föreningens kostnad för grävning och förläggning av kanalisation till närmaste anslutningspunkt. Dessutom tillkommer extra kostnader som exempelvis för fiber, fiberblåsning samt fibersvetsning. Den tillkommande medlemmen ansvarar för grävning på den egna fastigheten även om den beställs via föreningen. Föreningen ansvarar för all installation fram till fastigheten och det utvändiga kopplingsskåpet, samt att mediaomvandlaren monteras och kopplas ihop med den inkommande fibern. Fastighetsägare måste förbereda med kanal genom väggen där kopplingsskåpet monterats på utsidan av huset.

Insatsen i Hellvi Fiber Ekonomisk Förening är 12000 kr lika för alla medlemmar. Offerten för grävning etc. kostar inget, men du måste först ansöka om medlemskap och betala in insatsen. Skulle du mot förmodan få en offert som gör att du vill backa ur, så återbetalas insatsen. Föreningen bidrar med 5000 inkl. moms till anslutningskostnaden. Inbetalning sker till föreningens bankgiro 408-1733. Ansökningshandlingar mm skickas in till: Kassör Kjersti Jones Lykttändargränd 5722 15 Västerås

En förutsättning för anslutningen är att eventuella markavtal kan erhållas och att inga andra juridiska hinder finns för förläggande av kanalisationen till den aktuella fastigheten.

Styrelsen har beslutat att tills vidare samla arbetet med att anslutna nya fastigheter till två gånger per år. Ansökningar skall vara inlämnade till styrelsen senast 1:a oktober respektive 1:a april. Det är ekonomiskt fördelaktigare för de tillkommande att låta entreprenörerna arbeta med fler objekt i området samtidigt. Dessutom underlättas arbetet för styrelsen.

Exempel på anslutningar
Vi har tittat på några nya anslutningar. Det visar sig att kostnaden kan variera mycket beroende på hur lång grävningen blir och hur långt det är till närmaste skåp. Vi har kommit fram till att man i normalläget får räkna med att grävning och anslutningskostnaden rör sig om 10 - 15 000 inkl. moms och då har föreningens bidrag på 5000 inkl. moms dragits av. Till detta kommer insatsen på 12000 som är momsfri. Om du kan tänka dig en kostnad i den storleksordningen kommer vi att begära in en offert från vår entreprenör så att du får ett bättre beslutsunderlag.
Den kostnad vi tagit fram som exempel är grundad på fiber fram till boxen och inkoppling av mediaomvandlaren.

Information om mediaomvandlaren finner du här:
http://hellvifiber.se/natinformation

Medlemsansökan finner du här:

Ansökan medlemskap, Ny anslutning
 
Styrelsen

Du är här: Start Om Föreningen Medlemskap