Hellvi Fiber Ekonomisk Förening har byggt ett optiskt fibernät som täcker större delen av Hellvi socken. Detta nät har byggts med hjälp av medlemmarnas solidariska insatser och arbete.

Fastighetsägare som nu önskar efteransluta sin fastighet kan ansöka om medlemskap i föreningen och få sin fastighet ansluten. Endast en av ägarna kan vara medlem.

Vid föreningsstämman 24 juni 2018 beslutades om enhetskostnad för tillkommande medlemmar dock med en begränsning att den gäller för fastigheter med högst 200m grävning utan bergfräsning och vägundergångar. Anslutningskostnad 15 000 kr plus moms samt insatsen på 12 000 kr (momsfri). Nyanslutningar en gång per år. Ansökningar senast 1:a oktober.

Anslutningskostnaden ska utvärderas varje år och kan komma att justeras utefter entreprenörernas prishöjningar.
För de efteranslutningar som inte faller inom ovan ram får styrelsen göra individuella bedömningar som i huvudsak ska grundas på att kostnaden för längre och dyrare grävning betalas av den nyanslutna medlemmen. Om grävningen innebär att framtida nyanslutningar underlättas kan föreningen gå in med del av den extra kostnaden.
En fördel är att de nya medlemmarna på förhand vet vad som gäller och att styrelsen inte behöver infodra individuella offerter utan kan ta in offerter på hela anslutningsomgången. Stämman beslutade också att samla arbetet med att anslutna fastigheter till en gång per år. Ansökningar skall vara inlämnade till styrelsen senast 1:a oktober. Det är ekonomiskt fördelaktigare för de tillkommande att låta entreprenörerna arbeta med fler objekt i området samtidigt och att arbetet skall vara klart till sommarperioden.

Föreningen ansvarar för all installation fram till fastigheten och det utvändiga kopplingsskåpet, samt att mediaomvandlaren monteras och kopplas ihop med den inkommande fibern. Fastighetsägare måste förbereda med kanal genom väggen där kopplingsskåpet monterats på utsidan av huset.

Medlemsansökan finner du under menyn Avtal