Leverantörer har gått ut med en instruktion om hur man ska kunna kontrollera sin uppkoppling. Det är inget fel på instruktionen men vi kan i vårt nät lättare få fram hur det ligger till.

 

Man ser direkt på mediaomvandlaren vilken teknisk hastighet som utrustningen är uppkopplad med.

  • ”WAN” lampan talar om vilken förbindelse vi har genom fibern till yttervärlden.
  • ”LAN” lamporna talar om förbindelsen till vår interna utrustning.

Lyser en lampa gul betyder det 100Mbps, är den grön 1000Mbps=Gigabit (lamporna blinkar vid aktivitet).

Man ska skilja på den tekniska uppkopplingshastigheten och din egna avtalade hastighet med din leverantör (Comhem, Bahnhof etc). Förutsättning är dock att din interna utrustning klarar den avtalade hastigheten. Hastigheten kontrolleras bäst med hjälp av http://www.bredbandskollen.se/ . Det går oftast inte att nå ända upp till den avtalade hastigheten eftersom det ofta finns hinder på vägen till testserver. Observera att en WiFi förbindelse visar lägre hastighet.

Det har hänt att några har haft en gul ”VAN” lampa. Då har det varit fel på fiberförbindelsen t.ex. smuts i övergången mellan fibern och mediaomvandlaren.

Man behöver inte kolla på kortet som Bahnhof föreslår om LAN-lampan redan är grön. Är den inte det kan det vara idé att följa deras instruktion som finns här längre ner.

Om man har avtal om högre hastighet än 100Mbps kanske man inte kan utnyttja den högre hastigheten i datorer etc. som ofta inte är gjorda för mer. Om man har ett tv-avtal, så är troligen den utrustningen/router som leverantören skickat ut, gjord för hög hastighet. Lampan på mediaomvandlaren bör då vara grön. Man kan då teoretiskt dra nytta av en högre hastighet till tv-n. Den högre hastigheten ger oftast ingen bättre tv-kvalité om man inte använder flera tv-apparater samtidigt.

Hans Forsslund

Instruktion från Bahnhof

Ändra Duplex

För att kolla vad du länkar i för hastighet och eventuellt vad dina duplex-inställningar ligger på, så ska du direktkoppla datorn mot bredbandsuttaget med en nätverkskabel (utan router/WiFi). Så stäng gärna av routern innan detta test. Vi lämnar inte någon garanti på WiFi-hastigheten, då vi inte kan gå i god för hur var kund har det hemma hos sig och att trådlösa signaler kan störas utav olika faktorer. Gör enligt nedan för att se över länkhastigheten:

"Kontrollpanelen" → Nätverks- och delningscenter → "Ändra inställningar för nätverkskort" → Högerklicka på ditt nätverkskort. Det heter troligtvis "Anslutning till lokalt nätverk" eller "Ethernet" och välj ”Status”. Här ser du om det står 100 Mbit/s eller 1,0 Gbit/s på hastigheten.

Står det 100 Mbit/s fast du har en tjänst över 100 Mbit/s så har vi nog lokaliserat problemet där. Då kan du dessvärre inte få mer än 100 Mbit/s. Skulle det dock stå att du länkar i 1,0 Gbit/s, men inte får ut det som du skall ha, så kan vi ge oss på dina duplex-inställningar. Detta eftersom det endast finns tre olika steg på länkhastighet: 10/100/1000 Mbit/s på ett nätverkskort.

Detta gör du genom att klicka bort den senaste rutan du fick upp och högerklickar igen på din anslutning som innan men du väljer "Egenskaper" → Tryck sedan på knappen "Konfigurera" → Gå till fliken "Avancerat" → Bläddra ned till "Speed & Duplex" → Se till att den är inställd på "Auto". Spara inställningarna och stäng rutorna.

Efter detta gör du nya hastighetsmätningar. Men hjälper inte det så behöver man se över hårdvaran i det stora hela.

Kundtjänst Bahnhof