Erbjudande

Fiber-bredband för endast 5000 kronor!

Nu föreligger ett oemotståndligt erbjudande till alla fastighetsägare i Hellvi:
(OBS! Efteranmälningar tas forfarande emot)

  1. Du kan få fiberanslutning till din fastighet för endast 5000 kr.
  2. Du behöver inte bestämma dig för någon tjänst och är inte bunden av att anlita någon.
  3. Du kan bara låta fibern ligga till dess att du vill utnyttja den.
  4. Du har fritt val av tjänster i föreningens öppna nät, bland annat korttidsabonnemang för den som t.ex. bara vill ha bredband på sommaren.
  5. Ingen abonnemangsavgift för själva fiberförbindelsen. Du kan tvärtom få en återbäring om du utnyttjar tjänster i nätet.

Exempel på ett öppet nät
Uppsalas stadsnät är ett sådant öppet nät. Hemsida: www.uppsalastadsnat.se
       Ungefärliga priser på tjänster:
       Bredband från ca 230kr/mån.
       Telefoni från 0kr-39kr/mån. (exkl. samtal)
       Paketpris (Bredband, tele & TV) från ca 350kr-400kr/mån.

Tjänsteleverantörer:

Ip-only janstlev

Hur kan detta vara möjligt?
Föreningen vill satsa på Hellvi-Modellen som innebär ett kooperativt arbetssätt:

  1. Föreningen tar lån för att finansiera en del av investeringen.
  2. Eftersom föreningen är ägare till nätet kan en näthyra tas ut av leverantörerna i nätet.
  3. Denna hyra används sedan för att betala amortering och ränta.
  4. I takt med att lånet minskar får föreningen ett överskott som ger utrymme för en återbäring till dem som utnyttjat tjänsterna.
  5. För att det ska vara ekonomiskt gångbart med denna låga insats krävs att upp mot 80-90% av fastigheterna ansluter sig. Det är först då som vi kan gå ut med en bindande anmälan.

Din medverkan behövs alltså!
Du kan inte räkna med denna låga insats om du anmäler dig efter den 30 april. Fiberanslutning efter att nätet byggts blir mångdubbelt dyrare. Missa inte denna möjlighet att bidra till utvecklingen i Hellvi.
Beslut måste tas i början av maj 2013.

Intresseanmälan senast 30 april 2013
Om du inte redan har gjort det, så anmäl genast ditt intresse via vår hemsida, eller ännu bättre - bli medlem enligt nedan.

Bli medlem i Hellvi Fiber Ek. Förening:
Betala 300 kronor till bankgiro 408-1733.
200 kr är insats och 100 kr årsavgift.
Skriv fastighetsbeteckning och namn som meddelande på betalningen. Du fullföljer sedan din medlemsansökan enklast på vår hemsida. Ingen intresseanmälan behövs, alla medlemmar räknas automatiskt som intresserade.
Medlemsavgiften som betalades 2012 gäller även 2013 och någon ny ansökan behövs ej för er som redan är medlemmar.

På vår hemsida www.hellvifiber.se får du aktuell information om vad som pågår. Här finns även uppgifter om föreningens kontaktpersoner, ifall du vill nå någon att prata detaljer och allvar med ...

Fiber är nyttigt tycker
Helvi Fiber Ekonomisk Förening