Status Hellvi fiber nät

Du kan här se hur vårt nät sköter sig.

Loggen som ligger till grund för nedan skapades i början av november 2016. Den fylls på automatiskt och visar därmed senaste händelser.

Orsaken till avbrotten ligger oftast utanför vårt nät. Var 5:e minut kontrollerar en server utanför Hellvinätet att kontakt fås. Vida avbrott skapas en rad i loggen. Nedan är en komprimerad samanställning av loggen.

Hide noden

Nere 2020-10-05 00:15:01
Uppe 2020-10-05 00:20:01 efter 5 min
Nere 2020-10-16 03:20:01
Uppe 2020-10-16 03:25:01 efter 5 min
Nere 2020-10-29 11:25:01
Uppe 2020-10-29 11:45:02 efter 20 min
Nere 2020-11-12 02:55:01
Uppe 2020-11-12 03:10:01 efter 15 min
Nere 2020-11-24 00:35:01
Uppe 2020-11-24 00:40:01 efter 5 min
Nere 2020-11-30 13:20:01
Uppe 2020-11-30 13:25:01 efter 5 min
Nere 2020-12-14 02:20:01
Uppe 2020-12-14 02:25:01 efter 5 min
Nere 2021-01-15 22:25:01
Uppe 2021-01-15 22:30:01 efter 5 min.

Samanlagda nertiden är ca 1:5 timmar/min vilket utgör ca 0.04% av log-tiden
Malms noden
Uppe 1970-01-01 00:05:00 efter .

Samanlagda nertiden är ca 0:0 timmar/min vilket utgör ca 0% av log-tiden