Så här ser det ut just nu uppdelat efter fastighetsbeteckningarnas områdesnamn.  Undantaget "Hide"  som gäller fastigheterna inom Hide samfällighetsförening samt "Hellvi"  som gäller fastigheter med ägare som har adress i Hellvi (Boende i Hellvi). Med fastighet avses bebyggd dito. De obebyggda är inte medräknade.

{jumi[*51]}