Aktuell Statistik

Så här ser det ut just nu uppdelat efter fastighetsbeteckningarnas områdesnamn.  Undantaget "Hide"  som gäller fastigheterna inom Hide samfällighetsförening samt "Hellvi"  som gäller fastigheter med ägare som har adress i Hellvi (Boende i Hellvi). Med fastighet avses bebyggd dito. De obebyggda är inte medräknade.

Tabellerna uppdaterade: 2021-09-20

 TotaltHemungsIreKännungsKyrkLängersMalms
Medlemmar268119455621
EJ Medlemmar1458283521
Summa41319115381142
Medlemmar %64.957.981.884.964.554.550
 Norrg.NystuguSajgsStengr.Suderg.VivlingsÖvrigaHide
Medlemmar92520591140796
EJ Medlemmar281132834355
Summa11333191197410151
Medlemmar %81.875.864.564.857.954.17063.6

Uppdelat efter fastighetsägares ordinarie bostadsort
 Fastland mmGotlandTotaltG exkl. HellviHellvi
Medlemmar1381302686070
Ej Medlemmar89621454022
Summa22719241310092
Medlemmar %60.867.764.96076.1

I Hellvi är:
77.7 % av fastigheterna fritidsboende.
47.9 % av fastigheterna är anslutna fritidsboende.
16.9 % av fastigheterna är anslutna permanentboenden.

60.6 % av de fritidsboende är anslutna.
76.1 % av de permanentboende anslutna.
Obs denna statistik grundar sig på 413 av oss nu kända fastigheter. Vid ansökningstillfället för bidrag var det 376 fastigheter