Enligt BRS, vår fiberentreprenör, ska nu nätet vara igång och alla som har fått sina mediaomvandlare installerade ska kunna komma ut på nätet och nå portalen med tjänste leverantörer. Har du inte fått mediaomvandlaren, se anmälan av fel under fliken Projektinformation

Ni som fått mediaomvandlaren installerad och det inte verkar fungera som det skall. Kontrollera lamporna, den första lyser grönt när det finns ström inkopplad. Den andra, WAN-lampan visar om det finns kontakt med fibern. Den skall lysa grönt, om den lyser gult är det ett fel som måste åtgärdas centralt eller möjligen är fiberkabeln inte riktigt insatt. Om bägge lamporna lyser grönt kan du koppla in din utrustning. Du ska kopplar din utrustning till LAN-porten1 och då skall motsvarande lampa blinka, annars är det ett fel på din internetkabel eller den utrustning du kopplat in. Försök i så fall med att koppla datorn direkt till mediaomvandlaren.
Kvarstår problemet, se anmälan av fel under fliken Projektinformation