Extra föreningsstämmans beslut

Ett 50-tal kom till mötet. Vid mötet redovisades planerna och kalkylen. Deltagarna ställde många kloka och viktiga frågor. Mötet ansåg att man fått bra och tillräcklig information för att kunna besluta om projektstart. Mötet beslutade att styrelsen skulle gå vidare och genomföra projektet med den redovisade kalkylen som underlag. Styrelsen fick mandat att välja och avtala med de entreprenörer som bedöms ha bästa förutsättningarna att i samarbete med föreningen genomföra projektet. Styrelsen skall dock säkerställa att kalkylen håller och visar positivt resultat senast tredje året. Om situationen blir osäker skall nytt extra möte hållas. Så snart som det är lämpligt skall styrelsen skicka ut bindande avtal med tid för inbetalning av insatsen och medlemsavgift för 2014. Närmare information kommer inom kort.