Ordinarie föreningsstämma hölls söndagen den 21 juni 2020 kl. 14.00 i Hellvi Sportklubbs stuga. Stugan ligger mitt emellan Hellvi skola och avtagsvägen till Kyllaj. Skylt: Idrottsplats, ca 600 meter från bägge hållen.

 

För att minska smittspridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag stiftats som medger att styrelsen kan besluta att medlemmarna i en ekonomisk förening kan poströsta inför föreningsstämma. (SFS 2020:198 Publicerad den 4 april 2020)

Bestämmelsen möjliggör att antalet deltagare som närvarar personligen vid stämman kan hållas nere, samtidigt som medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under de rådande omständigheterna.

Styrelsen har vid sitt styrelsemöte den 10 maj beslutat att röstning vid ordinarie föreningsstämma 2020 ska kunna ske genom poströstning.

Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta via ordinarie postbefordran eller elektroniskt för att minska risken för smittspridning. Se nedan.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst och kan rösta vid stämman.

Förutsättningar för poströstning

Formuläret för poströstning utgör samtidigt dagordning för årsmötet. Poströstningen skall vara inskickad så att den finns hos ordföranden Hans Forsslund, Södra Murgatan 47, 621 57 Visby senast den 15/6. Röstningen kan också ske via e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

OBS Dagordningen
Dagordningen till mötet är samma som finns i nedan formulär. Punkter på dagordningen som är markerade med * är inte föremål för poströstning. Bilagorna bifogas som PDF-fil i det elektroniska utskicket. I de fall där kallelsen sker per brev hänvisas till hemsidan där kallelsen och samtliga handlingar finns.

Anvisning
Spara ner formuläret som finns i form av PDF-fil nedan. Öppna den och fyll i den elektroniskt. Du kan sedan välja att skriva ut den och skicka in den via normal postgång alternativt bifoga filen till ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. .

Inget hinder föreligger för att delta i årsmötet personligen. Styrelsen kommer att på plats välja om mötet kan hållas inomhus eller utomhus. Tillsammans med de medlemmar som kommer, får mötet arrangeras på bästa sätt för att minska risken för smittspridning. De medlemmar som vill komma uppmanas att skicka ett mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. och anmäla sin avsikt att komma, för att underlätta planeringen för mötet. Inget krav finns dock. För eventuella frågor angående mötet och kallelsen, skicka ett mail till ovan e-postadress.

Inga utskrifter tillhandahålls på mötet. Ladda ner dem på din telefon - platta eller annan lämplig enhet så att du har den tillgänglig vid årsmötet alternativt skriv ut dem.

OBS föreningens verksamhetsår är kalenderår varför redovisning etc. gäller 2019.

Årsmötet blir av naturliga skäl begränsat till det rent formella. Frågor och synpunkter samt förslag får hanteras av styrelsen och får följas upp vid årsmötet 2021. Styrelsens förhoppning är att samtliga medlemmar ska vara nöjda med hanteringen av detta årsmöte som tyvärr måste ske under en rådande pandemi. Av legala skäl går det inte att skjuta på årsmötet då det måste hållas högst 6 månader efter avslutat räkenskapsår.

Hellvi 2020-05-25

Hälsningar

Hans Forsslund ordf.

PDF-filer laddas ner nedan

Kallelsen

Formulär Poströstning/Dagordning

Årsedovisning och Revision

Verksamhetsplan och budget

Valberedningens förslag