Vid föreningsstämman 24 juni 2018 beslutades om  enhetskostnad för tillkommande medlemmar dock med en begränsning att den gäller för fastigheter med högst 200m grävning utan bergfräsning och vägundergångar. Anslutningskostnad 15 000 kr plus moms samt insatsen på 12 000 kr (momsfri). Nyanslutningar en gång per år. Ansökningar senast 1:a oktober.

Anslutningskostnaden ska utvärderas varje år och kan komma att justeras utefter entreprenörernas prishöjningar.
För de efteranslutningar som inte faller inom ovan ram får styrelsen göra individuella bedömningar som i huvudsak ska grundas på att kostnaden för längre och dyrare grävning betalas av den nyanslutna medlemmen. Om grävningen innebär att framtida nyanslutningar underlättas kan föreningen gå in med del av den extra kostnaden.
En fördel är att de nya medlemmarna på förhand vet vad som gäller och att styrelsen inte behöver infodra individuella offerter utan kan ta in offerter på hela anslutningsomgången. Stämman beslutade också att samla arbetet med att anslutna fastigheter till en gång per år. Ansökningar skall vara inlämnade till styrelsen senast 1:a oktober. Det är ekonomiskt fördelaktigare för de tillkommande att låta entreprenörerna arbeta med fler objekt i området samtidigt och att arbetet skall vara klart till sommarperioden.