Vårt fibernät är anslutet till IP Onlys Fibernät via två Noder som närmast kan liknas vid fiberoptiska kopplingspunkter (switch). Vi har en nod på Hide och en på Malms som fungerar helt oberoende av varandra. De har två separata fiberanslutningar till IP Onlys knutpunkt i Visby.

Vid strömavbrott eller att det blir något fel på en av dem försvinner internet för de som är kopplade till respektive nod. Strömavbrottet måste vara uppåt minst 4 timmar eftersom det finns batteribackuper.
Om du förlorar internet förbindelsen och det inte är strömavbrott hemma hos dig så kan det bero på en kedja av fel.

Här är de viktigaste:
1. Fel hos din tjänsteleverantör
2. Fel på förbindelsen mellan din tjänsteleverantör och Ip-Only
3. Fel hos ip only
4. Skada på ip onlys fiber som matar noden
5. Fel i noden (t.ex. strömavbrott i noden)
6. Annan skada inom Hellvifibers nät
7. Skada på din fiberanslutning till Noden (förhållandevis osannolik)
8. Fel hos dig Mediaomvandlare och router mm.

När du har ett fel så ska du alltid följ först instruktionerna som finns under fliken Nätinformation underrubriken Felanmälan Tjänsteleverantör (Den instruktionen och denna bör du ha utskriven hemma).

Om du vill kan du göra en egen liten utredning efter att du först kontrollerat mediaomvandlaren och din egenutrustning.
Du behöver i så fall har tillgång till Internet vi telefon eller annat sätt. Börja med att kontroller vår hemsida. I högermarginalen ser du en indikation på hur noderna mår.
Är bägge gröna ligger troligen felet hos dig. Punkterna 8, 7 eller 1 och 2. Du bör göra en felanmälan till din TJÄNSTELEVERANTÖR som får reda ut det.
Är bägge röda är det mest troligt att felet ligger utanför Hellvi Fibers Nät. ( 3 eller 4). Kolla IP Onlys hemsida. http://gotland.ip-only.se/
Är bara en röd (din) så är det lite svårare. Det kan vara en avgrävning eller annan skada i Hellvi fibers nät eller någon av
punkterna 1 – 6. Kolla IP Onlys hemsida, om det är ett känt större fel hittar du meddelande om det där. Om du inte får någon information där, gör du anmälan till din tjänsteleverantör

Kontrollen av att nätet är upp går till så att en server i Visby skickar förfrågningar till två ip-adresser som ligger inom respektive nod var 5:e minut. Vi uteblivet svar ändras informationen på hemsidan. Dessutom skickas mail automatiskt till medlemmar i styrelsen. Bägge Ip- adresserna har batteribackup så att även om de förlorar strömförsörjning så är informationen korrekt om inte strömbortfallet är väldigt långt.
Hans Forsslund