Mediaomvandlaren placeras inomhus där det finns tillgång till el. Det mediaomvandlaren gör är att konvertera de optiska signalerna i fibern till nätverkssignaler som går vidare till övrig utrustning med vanlig nätverkskabel. Med fiberkabeln nedan menas den vita fiberkabel för inomhusbruk som följde med fiberboxen.

Det finns två olika sätt att ta in fiberkabeln till mediaomvandlaren. Det ena är att mediaomvandlaren placeras ovanpå den väggenomföring där fiberkabeln dras in i huset från fiberboxen. Då används någon av de två ingångarna markerade med 1 på mallen. Detta sätt är att föredra om det inte finns andra skäl, för att minimera risken att skada fiberkabeln. Det andra sättet är att placera mediaomvandlaren någon annanstans än vid väggenomföringen. då dras fiberkabeln längs väggen från väggenomföringen till mediaomvandlaren utan för tvära svängar. Då används någon av de tre ingångarna markerade med 2 på mallen.

Mediaomvandlaren behöver inte placeras med någon speciell riktning uppåt, men på den sidan kontakterna sitter behöver det finns lite plats för sladdar, det underlättar också ifall den sidan är lätt att komma åt. I mallen finns också ritat med sträckad linje en marginal som behövs på den sidan för att kunna skjuta in den intelligenta delen av mediaomvandlaren.


Om ni vill använda mallen för att borra hål, eller av annat skäl har höga krav på noggrannhet, se till att skriva ut så att bilden inte skalas om. Det man ska leta efter då i utskriftsinställningarna är skala 100%, eller ingen skalning (no scale to fit). Det är också bra att i så fall kontrollmäta linjalskalan i övre delen av bilden, eftersom alla skrivare skriver ut lite olika.

Länk till bilder och borrmall