Nu börjar det gemensamma arbetet med att få ut fiber i Hellvi. Alla måste bidra till att det hela förverkligas. Var aktiv! Vi är en frivilligorganisation som måste lita till att medlemmarna söker information och hjälper till att sprida den till grannar som kanske inte har så enkel tillgång till internet.

Det mesta ska finnas på hemsidan. Saknar du något, hör av dig till din områdesansvariga eller till någon i styrelsen. Fiberkartan utgör en central informationskälla. Där ser du hur linjesträckningen är planerad. Tycker du att den bör ändras så är det inte försent att göra det. Tala i första hand med din områdesansvariga.

Med ledning av fiberkartan kan du planera hur fibern ska dras in på din fastighet och var din kopplingsbox ska placeras. Kom ihåg att det är närmaste vägen som gäller, om du inte gräver själv. Särskild information om boxen finns på hemsidan. Det är ofta bra att dra fibern i en gångväg eller uppfart, där senare grävning inte planeras. Markera med käppar var slangen ska dras och montera kopplingsboxen som du ska hämta själv. Områdesansvarig vet var. Sätter troligen upp anslag om det.

Grävning som utförs i föreningens regi kan innebära markskador, även om entreprenören gör allt för att minimera dessa. Har du sådant som du är rädd för att det skall skadas, är det alltid bäst att gräva själv. Du gräver på det djup du väljer själv och lägger ner fiberslangen och över den ett markeringsnät. När du är klar täcker du över och snyggar till. Slangen böjs upp enligt anvisningen och kopplas in i boxen. Andra ändan låter man sticka upp ett par meter ovan mark utanför fastighetsgränsen. Viktigt att den försluts; vik slangen några decimeter från slutet och tejpa ihop den. Grävningen utför du som del i din egna arbetsinsats. Förutom att det ofta är bra för din egen del, bidrar du till att hålla kostnaderna nere för föreningen.

Några bilder på grävning:

Gravare4 4 meter

GravKjedje

GravSparKjedje

Åter projektinformation