2014-12-10-1996 s

Foto: Thomas Frid

Fibern har nu dragits ner till Siv Berg. Stenkviar klart förbi Grankviar.