Fråga: ROT-avdrag på fiberdragning

Hej. Översänder Skatteverkets info om ROT-avdrag för fiberdragningsarbetet. Det är leverantören (i det här fallet Hellvifiber) som skall ombesörja ansökan till Skatteverket samt att bara debitera 50% av arbetskostnaden inkl moms till kunden, resterande 50% betalas av Skatteverket. Hur stor del av betalningen 2.500 kr är arbetskostnad? Det här skall göras före årsskiftet för betalningen är gjord 2014. Motsvarande belopp återbetalas till kunden. Det här gäller alla som betalt 2.500 kr för dragning på tomten.

Svar:

Vi har i föreningen kommit fram till att vi inte har möjlighet att hålla på med rot-avdrag till stor del beroende på att vi än ekonomisk förening där man inte köper en tjänst eller produkt. Man betalar en insats för att bli medlem och sedan har föreningen i uppgift att se till att medlemmarna får fiber.

Normalt ska medlemmarna bidra med en arbetsinsats på 10 timmar. Den största delen av det arbetet är det mening att man ska göra genom att hjälpa till med röjning, utsättning och annat gemensamt arbete. Vi har öppnat en möjlighet för de medlemmar som inte har möjlighet att bidra med arbete att köpa sig fria från detta. Vi har också gett en möjlighet till att få räkna av arbete i form av grävning på den egna tomten från den gemensamma arbetsinsatsen. De 2500 kronorna är alltså inte en betalning för grävning på den egna tomten.

Vi har tidigare bedömt det svårt och att det endast skulle bli små summor om vi på något sätt skulle ta fram ett underlag för rot-avdrag. Vi har därför för säkerhets skull angett i §5 anslutningsvillkoren att rotavdrag inte tillämpas.

Situationen är mycket olika på olika fastigheter och skulle vi börja räkna ut vad arbetet kostar blir det en massa arbete för de frivilliga medlemmarna i styrelsen. På en del fastigheter är det lång grävning och andra kort. Grävningen sker med maskiner och den största kostnaden är för dem. Man kanske gräver en halv till en timme så att ett möjligt avdrag blir litet och inte värt besväret. Hela upplägget med föreningen är att med gemensamma krafter och ekonomi se till att man kan få fiber i Hellvi.