Fråga med anledleding av anslutningsavtalet

Frågor om:
Teknisk utrustning, information om tid/tidsspann arbetsinsats, Person som skall vara mig behjälplig, godkänt funktionsprov och frågor till områdesansvarig.

 1. Var finner jag information om vilken typ av teknisk utrustning som krävs för inomhusdelen, var den går att köpa och kostnad för densamma?

  Svar: Den finns på hemsidan men du kanske inte har sett den. Under Kopplingsbox (som kanske skulle döpas om till kopplingsbox + aktiv utrustning i huset eller liknade) finns till höger ”inomhusdelen”. Där beskrivs också hur den kopplas in. Inomhusdelen kallas mediaomvandlare eftersom ljussignalerna i fibern omvandlas till elektriska impulser. Dessa delar levereras av föreningen via områdesansvarig eller annat meddelande här på hemsidan. Ingår utan kostnad.

 2. Var finner jag information om tid/tidsspann då jag som medlem beordras vara föreningen behjälplig för installationen? Som icke boende på Gotland och med endast 25 dagars semester per år krävs det lite planering och framförhållning för att jag eller någon av mig utsedd person skall kunna infinna mig i Hellvi på utsatt dag.

  Svar: Den närmare planeringen måste ske i samråd med områdesansvarig. Nu är den insatsen mycket begränsad och består i stort sett i att man ska kunna kontrollera att installationen fungerar. Installatören ska inte in i huset själv utan det är bara i så fall utsedd granne eller annan person. Det kan till exempel var så att inomhusdelen inte är påslagen eller annat liknade fel. Just nu är den tidpunkten inte möjlig att säga något om men den kommer i god tid att informeras om. Går det att inte lösa själv så får man se till att en granne eller annan person ställer upp. Det kan vara så att områdesansvarige kan ta på sig att ha nycklar till huset för att själv bistå.

 1. Om jag utser en person som skall vara mig behjälplig, hur vet denne person och ni, att den andre har rätt att gå in i fastigheten (och att det inte är någon typ av bedragare som bara vill komma inhuset)? Kommer det att krävas någon slags fullmakt och visande av legitimation så att båda parter kan vara säkra på att allt har varit i sin ordning, eller tycker ni att man helt enkelt skall lita på varandra?

  Svar: Mycket bra fråga. Ingen som du inte utsett ska in i huset ensam och det är endast personal från fiberföretaget BRS som skulle kunna vara aktuell. De har dock sagt att fungerar inte det ”från utsidan av huset” så gör de en uppföljningsrunda senare efter kontakt med berörda fastighetsägare. Vi ska naturligtvis kontrollera att de har legitimation att visa upp. För övrigt se svar punkt 2

 

 1. Vad innebär "godkänt funktionsprov"?

  Att förbindelsen fungerar ända in i huset. Skulle man komma ner senare och finna att det inte fungerar är givetvis funktionsprovet inte godkänt.

 

För övrigt dina frågor till områdesansvarig:

 Det oftast så att folk som har jobbmail har ett automatisk svar men läser ändå. Vi ska kontrollera detta och se till att ni får kontakt. Jag är dock säker på att ni hinner med det mesta när ni kommer ner nästa torsdag.

Frågan om röret som finns är svårt att svara på men troligen går den att använda. Det måste man kontrollera på plats, dessutom kan man kanske vara tvungen att sätta kopplingsboxen inomhus vilket kräver att fiberinstallatören måste kunna komma in. Föreningen kommer naturligtvis göra allt för att ett befintligt rör kan användas. Ta upp den diskussionen med områdesansvarige.