Vad är det som ingår?

Grävning och framdragning av fiber ingår till det hus på fastigheten som man kommit överens om. På utsidan av huset sätts en liten box, som innehåller en kontakt för inkoppling av en fiberanslutning till en medieomvandlare som man själv sätter upp på insidan av huset. Håltaging, uppsättning och inkoppling av medieomvandlaren svarar husägaren för. Medieomvandlaren tillhandahålles av föreningen. Läs mer under fliken Projektinformation

Medieomvandlaren är en liten apparat som omvandlar ljusimpulserna i fibern till elektriska signaler som sedan kan ledas i det interna hemmanätet. Uppbyggnad av hemmanätet med kopplingar till datorer, TV etc. får var och en ombesörja, antingen med s.k. LAN-kabel eller med trådlös utrustning.

Medieomvandlaren behöver anslutas till 220V med en liten "laddare" som följer med. Om så önskas kan man köpa en batteribackup, som klarar eventuella strömavbrott. Annars avbryts förbindelsen vid strömavbrott om man har ip-telefoni, säkerhetslarm eller inbrottslarm etc.

Medlemmen ska se till att grävningen är väl förberedd och pinnar utsatta så att avgrävning av t.ex vattenrör och el mm inte sker. Det är den kortaste vägen till huset från fiberanslutningspunkten som gäller. Önskar man en längre grävning för att nå huset på annat ställe än det kortaste får man stå för den extrakostnaden.

Projektet grundar sig på ideellt arbete och det är därför viktigt att alla deltar aktivt. Det är detta arbetssätt som gör att vi trots att kostnaderna ökat kan hålla en mycket låg insats. Ett krav är att alla bidrar med minst 10 timmars arbete. Det kan handla om röjning, utsättning av markeringar, efterarbete mm inom den gemensamma fibersträckningen. Vad man bidrar med överenskommes med den områdesansvariga. Kan man av olika skäl inte utför arbetet kostar det 2000 kr plus moms.

Ett arbete som man med fördel kan göra är att gräva på den egna tomten, viket kan vara bra om man vill minimera påverkan av grävningen, som annars görs maskinellt, visserligen med en skonsam liten grävare. Planering av grävning på tomten görs alltid i samarbete med områdesansvarig. Grävdjup på den egna tomten brukar vara 40 cm, men eftersom man själv är ansvarig kan man välja ett mindre djup. Föreningen har ingen synpunkt på det.

Områdesansvariga kommer att utses så snart som möjligt efter beslut om projektstart med ambitionen att det ska vara klart före sommaren.

Ingen tjänst i fibernätet ingår utan det avtalar man själv med de tjänsteleverantörer som finns presenterade i nätet. Det finns också en möjlighet till att slå av och på ditt abonnemang när du vill. Flexibel debitering ända ned till 14-dagars perioder.