Fråga:
1. Jag skulle vilja ha en lina till en stenbyggnad som i framtiden skall användas som bostadshus.
2. Dessutom avser jag att stycka av tre tomter från en åker, hur gör vi lämpligast om vi vill dra linor dit?

Svar:
1. För varje anslutning inom en fastighet i samband med att fiberprojektet genomförs krävs en insats på 12000. (Ett medlemskap per anslutning)
2. Om ni vill förbereda för en senare anslutning till de ännu ej avstyckade tomterna kan det vara bra att lägga kanalisation (tomrör) från dessa till samma punkt som er huvudanslutning går till. Alternativt annan punkt som vi kan anvisa och är mer lämplig för er. Kostnaden för grävning och material får ni betala själva. Föreningen kan troligen via vår entreprenör göra arbetet i samband med projektet och fakturera er särskilt, eller så kommer ni överens med någon entreprenör som ordnar så att det blir gjort. Vi kan inte nu säga vad kostnaden att ansluta via en sådan förberedd kanalisation blir. Under alla förhållanden blir insatsen då densamma d.v.s 12000 per anslutning. Kostnaden för arbetet att ansluta måste föreningen beräkna i varje enskilt fall. När vi utsett områdesansvarig för ert område är det lämpligt att ta upp frågan om de extra kanalisationerna och planera hur det ska gå till.

Hälsningar /hans
Hans Forsslund, ordf.