Årsmöteshandlingarna

Handlingarna till årsmötet som pdf-fil.

Den som inte kan ha med dem digitalt ber vi skriva ut handlingarna, eftersom vi endast kommer att ha ett begränsat antal i pappersform på mötet.

Styrelsen