Föreningen har 272 anslutna fastigheter. I Hellvi finns 407 bebyggda fastighter. Andelen anslutna är 67%

Harde Ire Längers Malms Norrgårde Nystugu Hemungs Kyrkebol Kännungs Sajgs Stengrinde Vivlings Övriga
Medlemmar 39621925115462259414
Bebyggda 31110411132187543290718
Andel 100%82%60%51%82%78%61%71%85%69%66%58%50%