Föreningen har 274 anslutna fastigheter. I Hellvi finns 408 bebyggda fastighter. Andelen anslutna är 67%

Harde Ire Längers Malms Norrgårde Nystugu Hemungs Kyrkebol Kännungs Sajgs Stengrinde Vivlings Övriga
Medlemmar 39621926115472259414
Bebyggda 31110411133187543290718
Andel 100%82%60%51%82%79%61%71%87%69%66%58%50%