Frågor:
När måste man bli medlem för att det skall gå igenom?
Kan man avvakta med medlemskapet?
Finns det någon ekonomisk risk om att var medlem?
Kan vi som medlemmar bli skyldig att betala med privata pengar?

Svar:
Man behöver inte vara medlem för att anmäla sitt intresse. I maj när vi vet hur många som anmält sig och styrelsen vid föreningsmöte funnit att vi kan gå vidare och realisera planerna kommer de som har visat intresse att erbjudas medlemskap i föreningen. Den då beslutade medlemsinsatsen i föreningen utgör det som behövs för att få fiberanslutningen. Man riskerar inget utöver insatsen som inte är återbetalningsbar enligt stagarna. Alla som vill ha fiber måste vara medlemmar när projektet tar sin början. Det går inte att komma efteråt. Vid eventuella efteranslutningar tillkommer kostnader för den separata anslutningen och grävkostnader.
Man kan redan nu bli medlem utan att förbinda sig för något och riskerar inte att få något som helst betalningsansvar förutom att de 200 kr inte är garanterade att återbetalas. Insatsen som gäller nu är endast 200:- och årsavgiften 100:- . Insatsen nu gäller inte för att få fiber, men de 200 kr dras av ifrån den senare större insatsen.
Studera gärna stagarna Stadgar