Fråga: Val av router

Det är många som hört av sig om val av router och om föreningen kan tillhandahålla sådana via upphandling. Vi har i styrelsen kommit fram till att det innebär mycket arbete och dessutom är kraven så olika bland medlemmarna så att det i praktiken är ogörligt att göra en sådan.

För de flesta är det en trådlös router som gäller. Tänk dock på att den också ska ha vanliga nätverksuttag (portar) så att man kan ansluta annan utrustning. Den skall alltså också kunna fungera som en nätverksswitch och skicka/fördela trafiken till de olika apparaterna man ansluter. Kontrollera vilken hastighet som de portarna klarar. Välj en hastighet som ligger betydligt högre än den som du har/väljer hos din tjänsteleverantör. Det är inte bara den hastighet som utlovas i den trådlösa förbindelsen. Det är också routerns förmåga att skyffla data inom själva routern och mellan de olika portarna. I dag har de flesta routrarna en wan-port (den som ansluts till mediaomvandlaren) och fyra-fem lan-portar. Det finns trådlösa routrar som arbetar på två Wifi-band. De har mest betydelse för krav på väldigt höga hastigheter, och kan krångla till det för normala användare, eftersom det ofta krävs en hel del inställningar för att få dem att fungera optimalt.

Förutom själva routerns prestanda är det av stor betydelse hur den placeras i byggnaden. Skruva inte upp routern innan du provat ut var den fungerar bäst. Undvik ställen där det finns metall och el-ledningar i närheten. Routern ska placeras så centralt i bostaden som möjligt så att signalerna tillåts studsa mellan rummen (helst över öppna ytor och inte genom väggar, dörrar o.s.v.). Ju fler hinder, desto mer reduceras signalstyrkan och därmed hastigheten på det trådlösa nätverket.

Böj undan nätverkskablarna så att de inte interfererar med antennerna. Jag förstår inte hur konstruktörerna tänker när de sätter antennerna alldeles i närheten av nätverksuttagen.

I dag produceras nya modeller med mycket korta produktionscykler. Det kommer nya hela tiden så det är kanske inte så stor ide att satsa på en modell (dyr) som har mycket högre teoretisk kapacitet än den hastighet och krav du har för närvarande, för att du senare ska kunna öka din hastighet hos tjänsteleverantören.

Mer detaljer om Två band
2,4GHz-ISM-bandet: På detta band går signalerna för de flesta trådlösa nätverken. Det används inte bara av trådlösa routrar utan även att bland annat mikrovågsugnar och trådlösa telefoner. Detta kan medföra störningar eller prestandaförsämringar i ditt trådlösa nätverk.
Annan elektronik (t.ex. mikrovågsugnar och trådlösa telefoner) som kommunicerar på 2,4GHz-bandet kan även resultera i så kallade "döda platser". D.v.s. att signalerna (vågorna) krockar och slår ut varandra.

Fördelen med 5,0 GHz-bandet är att det inte är lika vanligt förekommande inom trådlös teknik, vilket markant minskar antalet eventuella störningskällor. I och med ett bredare frekvensband kan man även tillåta flera parallella strömmar av data som överförs samtidigt via flera antenner. Detta kallas MIMO-teknik (Multiple Input, Multiple Output) och har mest betydelse om du har flera i huset som håller på med spel och ser på strömmande video samtidigt.

Fördelen med 2,4 GHz-bandet kontra 5,0 GHz-bandet är att den lägre frekvensen lättare penetrerar eventuella hinder, såsom t.ex. en vägg, samt även att signalerna når något längre.

Som ett exempel kan jag redogöra för mitt val:
Jag har valt 100-10 Mbit/s och valde därför en router utan två band men med Gbit på portarna.
Hitta den på Webhallen D-Link Dir -655 för 395 SEK
http://www.webhallen.com/se-sv/datorer_och_tillbehor/71351-d-link_dir-655-80211n-300mbps-1gbits
Har nu installerat den och den duger gott för våra behov.
Man ska kontrollera sin utrustning genom att använda Tp-test som är en gratistjänst http://www.bredbandskollen.se/
Så här blev mitt resultat:
Uppkopplad med sladd till routern respektive trådlöst

TPtestCableHide11-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkopplad med sladd

TPtestWiFiHide11-6

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppkopplad trådlöst

OBS detta är en personlig reflektion och får inte betraktas som ett expertutlåtande.
Hans Forsslund