Avtal tjänsteleverantörer

Här presenteras de tjänsteleverantörer och priser som finns i IP-onlys nät. Eftersom den inlänkade sidan nedan är byggd för en bredare websida måste man använda sig av rullnigslisten längs ner för att se den högra delen. Det kan vara enklare att läsa direkt på sidan Gotland Fiber

Avtal tecknas alltid direkt med tjänsteleverantören utan medverkan av föreningen,