Ordinarie föreningsstämma 2013

Mötet var välbesökt (42) med många bra diskussioner. Stämman beslutade att styrelsen skulle gå vidare med planeringen med utgångspunkt från erbjudandet. Protokollet är ännu inte justerat men de viktigaste punkterna var:

  • Styrelsen ges i uppdrag att arbeta vidare med projektplanen. Medlemsinsatsen skall om möjligt vara 5000 men om styrelsen finner det nödvändigt kan den höjas med 2 tusen kronor.
  • Egenarbete skall krävas av medlemmarna. Det kan vara att gräva på egen tomt, delta i röjning eller annat arbete i samband med projektet. Arbetsinsatsen överkommes individuellt med områdesansvariga och skall motsvara ca 10 timmars arbete. Vid utebliven arbetsinsats debiteras 2000 kr.
  • Styrelsen ges i uppdrag att med utgångspunkt från bedömningen av anläggningskostnaden mm ansöka om lån.
  • Projektbudget föreläggs vid extra föreningsstämma då beslut om projektstart under vissa förutsättningar tas.
  • Möjligheten för att de som kan ska få betala hela summan på en gång (inklusive den del som föreningen behöver låna upp) ska utredas av styrelsen.