Stormötet i Hidebrottet

Mötet i Hidebrottet blev ganska välbesökt med 51 åhörare och många frågor besvarades. Trots några mörka moln på himmelen klarade vi oss undan regnstänk. Anne Ståhl Mousa och Lennart Persson berättade om hur man gjort i andra socknar och de lärdomar som då dragits och vi kan dra nytta av.

Läget i Hellvi diskuterades också och det framgick att vi ligger bra till när det gäller uppskattat pris per ansluten fastighet, redan med de som nu är intresserade. Samtidigt är det fortfarande många fastigheter som inte svarat, och det går att få ner priset en hel del ifall vi blir fler anslutna.

Grädden på moset var att det fanns kandidater till posterna ordförande och kassör bland publiken.

hidekulturinfo