Styrelsen går vidare med erbjudandet

Trots att vi inte nådde målet på 80-90 % har styrelsen beslutat att arbeta vidare. Budgeten kommer att ses över för att se om erbjudandet behöver korrigeras. Styrelsen kommer att ta in en ny bedömning av anläggningskostanden som tar hänsyn till de aktuella intresseanmälningarna. Förhoppningen är att erbjudandet ska kunna bibehållas men styrelsen är öppen före att mindre justering kan behövas.

Vi kommer nu att försöka nå folk som inte hört av sig för att om möjligt fånga upp sådana som glömt att anmäla sig. Om du som läser detta är en av dem hör av dig eller gör en icke bindande anmälan så får vi ett bättre underlag för planeringen. Tänk på att din anslutning inte bara är för din del utan att den också bidrar till utvecklingen i Hellvi socken. Du kommer fortlöpande att följa intresset via statistiken nedan som uppdateras kontinuerligt.

Ambitionen är att kunna lämna ny och mer detaljerad information i första hand via hemsidan under maj månad.

Så här ser anmälningsläget ut:

2020-11-28TotaltGotland*Ej Gotland*Året runt
Hellvi*
HideKyllaj
Intresserade268130138709661
EJ Intresse1456289225555
Summa41319222792151116
Intresserade %64.967.760.876.163.652.6

*) Var man är skriven.

Vi räknar med antalet bebyggda fastigheter som ligger till grund för Kommunens/Länsstyrelsen bidrag. Procenttalen skiljer sig därför något i förhållande till det som visas till vänster. Tabellen uppdateras direkt från databasen så att nya anmälningar slår igenom direkt när de registerats.

Karta över Hide samfällighet  som visar hur anmälningarna fördelats där.