Korttidsabonemang

Ip-Only har stöd för korta in och urkopplingstider vilket gör att tjänsteleverantörerna kan
erbjuda detta. Minsta möjliga tid föreslås vara två veckor för att man inte ska slå av och på
varje helg till exempel. Genom att näteuppkoplingen aldrig är "död" kan man när som helst nå
IP-onlys portal för tjästeleverantörerna och där välja den tjänst man önska. Man får tillträde
till tjänsten inom en minut.