Hellvi Fiber Ekonomisk Förening bildad

Nu är Hellvi Fiber Ekonomisk Förening bildad med en tillfällig styrelse fram tills första ordinarie årsmöte. Se fliken Om föreningen för mer information.