Hellvi Fiber Ekonomisk Förening

Vi är en sockengemensam icke
vinstgivande organisation som byggt och äger
ett fibernät i Hellvi på norra Gotland

Hellvi Fiber Ekonomisk Förening bildad

Nu är Hellvi Fiber Ekonomisk Förening bildad med en tillfällig styrelse fram tills första ordinarie årsmöte. Se fliken Om föreningen för mer information.

Du är här: Start Hellvi Fiber Ekonomisk Förening bildad