Strategival för Hellvifiber

Styrelsen har arbetat en längre tid med att försöka få fram den bästa lösningen för ett fibernät i Hellvi.

Det speciella med Hellvi är att vi har en hög andel fritidsboende vilket gör att många känner det svårt att i förväg välja vilka tjänster man vill ha i fibernätet och dessutom känns det svårt att binda sig för lång tid särskilt för fritidsboende. Det paketerbjudande hos Telia som föreningen först tittat på är ett bra erbjudande med en fast månadskostnad men har de negativa konsekvenserna med lång bindningstid och med delvis begränsade val. Fördelen med Teliapaketet är att Telia betalar en förskottshyra till föreningen på 4.800 (6.000 inkl. moms) per ansluten fastighet.
För att komma vidare har styrelsen arbetat med att kontakta andra föreningar som är i stånd med att bygga sina nät, för att höra hur de resonerat. Det har rört sig om flera ytliga kontakter men framförallt med Sanda-Västergarn och Storsudret.

Sanda-Västergarn
Sanda-Västergarn har arbetat med den Gotländska byalagsmodellen, som innebär att föreningen äger sitt nät och att de som ansluter sig binder sig i tio år för det tjänstepaket som Telia erbjuder. De har nu fått igång sitt nät och projekteringen har fungerat bra.

Ekonomin har också blivit bättre än vad man kalkylerade med från början. Anslutningsavgiften på 18.000 har visat sig vara för hög och man har nu besluta att sänka den till 13.000 och betala tillbaka skillnaden. Man har dessutom kunnat skapa en investerings- och reparationsfond som motsvarar 1.500 kr per anslutning.

Man har ca 360 anslutna fastigheter. I området finns 660 bebyggda fastigheter varav ca 45% är fritidsfastigheter. Trots en täckningsgrad på ca 60% har man lyckats få en god ekonomi. Erfarenheterna har varit mycket goda.

Storsudret
Storsudret har valt en annan modell, eftersom man trots att man gått ut två gånger med olika erbjudanden bara fått ca 30% som vill ansluta sig. Anslutningskostnaden har legat på 27.000 detta till stor del pga att det är stora avstånd på Sudret.

På Storsudret finns 1.145 bebyggda fastigheter varav 50% är fritidsfastigheter. Ett ett icke vinstdrivande aktiebolag bildades av några aktiva på Storsudret, då man såg att det inte gick att komma vidare den vanliga vägen.

Man arbetade fram en annan modell som bygger på att man inte kommer att vara nätägare, utan bara äga kanalisationen och att på sikt överlåta den till nätägaren. På detta sätt har man fått ner anslutningsavgiften till 14.200. Dessutom har man valt att inte ha någon bindning till en viss tjänsteleverantör, utan varje fastighet får själv välja de tjänster man vill ha. Det blir ett så kallat öppet nät.

Det är Scannova som ansvarar och bygger själva fibernät i Storsudrets kanalisation, viket också innebär att Scannova kan utnyttja kanalisation som de redan har och därmed minskas behovet av att gräva för ny dito. Nu har man 70% av fastigheterna som kommer att ansluta sig.

En bärande idé bakom projektet är att man bedömer att det kommer att finnas lågt intresse i området att driva ett nät efter att det har etablerats. Alla beslut är nu tagna och arbetet påbörjat. Ett problem som kvarstår olöst är att bidraget från Kommun och Länsstyrelse inte är klart, eftersom ägandet av nätet kan vara ett krav för bidrag.

Läget i Hellvi
Som jämförelse kan nämnas att i Hellvi har vi 395 bebyggda fastigheter varav 78% används som fritidsfastigheter. Erfarenheten från Storsudret pekar på att viljan att ansluta sig beror mycket på hur stor anslutningskostnaden är och att bindningstiden för fritidsfastigheter troligen är ett hinder.

Styrelsen har därför alltmer börjat fundera på ett öppet nät, speciellt ur den aspekten att då kan fritidsboende göra sina val själva och att det inte blir någon bindningstid annat än den man själv väljer vid kontakt med tjänsteleverantörerna. Vid möte med Scannova framkommer att man numera är mycket tydlig med att de ska ha rätt att överta kanalisationen efter "hyrestiden" på 7 år. Hur man ska se på det är just nu något styrelsen får fundera på och val av väg att gå är svårt göra.

Ny Spelare
För att göra saker svårare eller kanske bättre så har Kommunens representant nu meddelat att man har tecknat en ny avsiktsförklaring med en kommunikationsoperatör, IP-Only. som kan tillhandahålla öppna nät. Det är ett alternativ av den sk byalagsmodellen. IP-only har en del av sin plattform inom STOKAB (Stockholms Stads It-infrastrukturbolag med fiberförbindelse som är öppen för alla).

STOKAB har en kabel som går till Fårösund och sedan går den ner förbi Hellvi mot Visby. Den ligger i kanalisation som kommunen äger och det finns avstickare inom vårt område ner mot St Olofsholm för en tänkt förbindelse till Baltikum. Detta skulle kunna innebära att våra grävningar minskar betydligt. Vi vet just nu inte mer än att denna öppning finns och vi får återkomma när saker och ting klarnat.

Att kostnaden för anslutning nu är lägre beror till del av ändrade regler för moms.
Styrelsen vill gärna få in synpunkter på vägvalet.

Kontakta någon i styrelsen eller skriv din kommentar nedan. Fördelen är att då får vi en sabbbare återkoppling till alla som är intresserade