Första informationsmötet

Den 14 mars var Anne Ståhl Mousa från regionen på besök i Hellvi skola för att informera om hur man i andra socknar har grävt ner fiberkabel. Runt 50 personer var samlade i gymnastiksalen och mötet varade i nästan två timmar.
En arbetsgrupp bildades efter mötet för att driva arbetet vidare. Det är den gruppen som nu driver den här sidan. Här har vi samlat ihop och renskrivit våra anteckningar från mötet:

Från koppar till fiber
Utvecklingen har gått framåt med rasande fart. Kopparledningarna är nu gamla och räcker inte till längre. Den teknik som nu går att använda för att få fast bredband, ADSL, gör att de som bor närmast telestationen kan få hyfsat bra uppkoppling. De som inte bor så nära har svårt att få uppkoppling som duger, t ex för att se strömmande video av hög kvalitet. Ett tecken på att ADSL hör till gårdagen är att det är svårt att få fram reservdelar till det. Mobilnätet är dåligt i landsbygden och många i Hellvi har ingen täckning. Fiberkabel ger samma hastighet till alla oberoende avstånd eftersom det går en separat fibertråd till varje anslutning. Utvecklingen i den närmaste framtiden kommer inte att ske i fibern utan i kopplingsstationerna. Där skulle man lyckas dubbla möjliga hastigheten på 2,5 år. Kabeln är nergrävd och är därför driftsäkrare än en luftledning, men kan bytas ut eftersom man lägger ner rör i marken och skjuter in fibern. 
Fiberkabel verkar bara ha fördelar förutom att vi ute i socknarna (landsbygden) måste fixa detta själva för det finns varken pengar eller intresse på "högre ort". Sockenmodellen är då en bra lösning då man får ner kostnaderna ordentligt. Delvis genom att gå samman och på sätt få större ordrar, men även genom frivilligarbete som administrationen runt omkring och att röja inför grävning och återställa efter. En annan fördel med sockenmodellen är att markägarna i socknen är med, något som skulle ha kostat mycket annars. Ju fler som går med desto bättre pris blir det och ingen får uteslutas även om man bor avsides. Många socknar har gått ihop över gränserna för att få en bättre ekonomi. 
Vill man ansluta sig efteråt går det bra men priset enligt exempel från andra socknar har blivit ungefär dubbelt så dyrt. Detta på grund av att vissa bidrag inte gäller då och att det blir en separat grävning och fiberblåsning.  
Det finns inga tidsbestämda planer på att plocka ner det befintliga telefonnätet i Hellvi, men det är dyrt för Telia att underhålla alla luftledningar vilket har gjort att de plockat ner nätet på många andra ställen i Sverige. Det mobila nätet kommer att finnas kvar men får anses vara ett komplement till fibernätet. Många platser på landsbygden får räkna med att även i fortsättningen ha begränsad täckning, det satsas mer på tätbefolkade orter. 
Kostnader för andra socknar 
Engångskostnaden för installationen har varierat mellan socknarna beroende på sträcka att gräva ner fibern, markbeskaffenhet, hur många som varit med och hur bra man lyckats i upphandlingar. Pilotprojekten har landat på 15 000 - 18 000 kr. 
Månadskostnad för fastboende - Ett bundet avtal med Telia för 295:-/mån med:
- IP telefoni
- 100/10 Mbit/s
- TV-paket lagom 
Andra möjligheter för sommarboende:
- korttidsabonnemang
- lösa tjänster ur Telias utbud

Det här var vad Anne berättade, och vi tackar henne verkligen för att hon tog sig tid att komma ut till oss och kunde svara på alla de frågor som dök upp under mötet.
Process framåt

  • Mer information samlas in löpande
  • En icke bindande förfrågan kommer att skickas ut till alla i socknen om intresse av fiberkabel. Gör gärna intresseanmälan direkt på hemsidan. Det går tyvärr inte att få fram ett exakt pris innan det är fastställt hur många som är intresserade och var fiberkabeln grävs ner. 
  • Ett möte till sommaren så att alla med fritidshus i socknen kan vara med. 
  • När det finns stöd från 50% av fastboende är det dags att ta in offerter på grävarbete och från nätoperatörer

Gå också gärna in på Fiberföreningars webbsidor i olika socknar som redan har startat eller är klara, länkar finns här. Detta är nytt för oss alla så vi tar ett steg i taget...