Intresseförfrågningar utskickade

I förra veckan veks det papper och klistrades etiketter och kuvert för fulla muggar, så att intresseförfrågningar kunde gå ut till alla hushåll i socknen. Svaren har redan börjat trilla in!
Gör en icke bindande intresseanmälan du med genom papperspost enligt lappen eller genom e-post (instruktioner finns här).
För att betala dessa utskick och möteslokal till första informationsmötet har fibergruppen fått bidrag från Hidesandens samfällighetsförening och Hellvi Hembygdsförening