Medlemsavgiften 2019 betalas i februari

Medlemsavgiften på 300 kr för 2019 skall vara betald senast den 28 februari.
Vid stämman 24 juni 2018 beslöts att avgiften skall vara betald i början på verksamhetsåret och därmed före årsmötet.

En påminnelse skickade ut den 6 februari via e-mail till de adresser ni har anmält. Det visade sig att att många efterfrågar en fakturakopia för sin bokföring. Därför har vår kassör Kjersti Jones ordnat så att en elektronisk faktura skickas ut till alla som har en giltig e-postadress som ett komplement till det tidigare utskicket.

Om du inte fått en faktura eller den kommit på avägar kan betalning görs direkt till bankgirokonto 408-1733.Glöm inte att ange namn och fastighetsbeteckning vid inbetalningen.

KONTROLLERA GÄRNA dina uppgifter i rutan till höger här på hemsidan.