Möte med IP-Only 22/3 2018

Styrelsen representerad av Kerstin Ribeiro och Hans Forsslund var inbjudna av IP-Only torsdag 22 Mars i Anga Församlingshem för en informationskväll med de föreningar på Gotland som äger sina nät och har IP-Only som KO (Kommunikations Operatör). Huvudanledningen till informationskvällen var att tiden börjar bli mogen att diskutera vad som skall hända när 10 åriga avtalen med iP-Only börjar närma sig slutet. För vår del ligger det 7 år framåt i tiden vilket kändes som om man var väldigt tidigt ute.

IP Only presenterade sitt företag. De ägs av EQT är ett riskkapitalbolag i norra Europa med cirka 29 miljarder euro i förvaltat kapital för mer än 300 institutionella investerare, däribland de största pensionsfonderna och försäkringsbolagen. EQT har köpt ut DGC (ett bolag med företagstjänster i huvudsak för datakommunikations-, drift- och telefonitjänster) från börsen och samgående med DGC har påbörjas. IP-Only har nu tagit över DGC:s telefoni och datakommunikationsdel.
IP Only är intresserade av att köpa eller långtidshyra våra nät för att kunna utveckla sin affärsverksamhet och man tror att bara blir några få stora nätägare. En tydlig trend idag är att de s.k. tripple play gruppavtalen inte längre är så viktiga och t.ex. Hejnum liksom vi har inte har något gruppavtal. Allt pekar på att ”streamade tjänster” (SVT Play, Netflix, Youtube mm) mer och mer tar över och att bandbredd är det som efterfrågas.
IP Only demonstrerade ett nytt verktyg som de håller på att utveckla för att ge de enskilda Fiberföreningarna en bättre kontroll nätet ut till varje medlem. Det är egentligen en förenklad version av samma verktyg som de själva använder i sin driftcentral. Styrelsen får då själv möjlighet se vad som är fel och därmed bättre kunna informera medlemmarna och vid behov hjälpa till med problemlösningar.
Driftstörningar är något som de andra föreningarna uppenbarligen drabbats rätt mycket av men som vi i stort varit befriade från. Det verkar som att de äldre föreningarna har utrustning som har en del brister. Ett fel man beskrev som exempel på sådant som ligger utanför våra nät berodde på att en av IP-Onlys stora transmissionsfiber i Västeråstrakten grävdes av den 19 mars. När man fick styra om trafiken blev det kapacitetsstörningar eftersom trafik från t.ex. landsting etc. prioriterad till förmån för ”vanlig” trafik. Flera föreningar var kritiska till att ingen information går ut till ansvariga inom föreningarna vilket skapar en stor irritation och frustration. Vi instämde i att man bör hitta en lösning på informationsproblemet.
Uppenbarligen har många styrelser problem med att ta emot felanmälningar vilket nog till största delen beror på att de tillhandahåller pakettjänster och därmed blir ”ansvariga” för att de fungerar.
Före det egentliga mötet kunde vi diskutera med representanterna för IP-Only om vårt avtal som har en miss i referensen till en bilaga. Vi kom överens om att Hela avtalet skrivs om så att det blir rätt.
Efter en trivsam kväll körde Kerstin Ribeiro oss hem till Hellvi med säker hand i det underkylda väglaget.