Nyanslutningar våren 2018

Styrelsen har beslutat att avvakta med nya anslutningar eftersom vi funnit att det är en relativt omfattande byråkrati förbundet med att ta in offerter för enskilda objekt. Att sedan på ett rimligt sätt fördela kostnaderna för de nyanslutna fastigheterna är svårt och kan visa sig svårt att förstå för de nya medlemmarna. Styrelsen håller därför på att utarbeta förslag på debitering som ska läggas fram för årsmötet till beslut, så att ingen osäkerhet ska föreligga och att hantering av nya medlemmar förenklas. Detta innebär att de som nu önskar ansluta sina fastigheter kommer att veta vad som gäller efter årsmötet och kan därmed bättre ta ställning till eventuell anslutning. Reglerna kommer att presenteras på hemsidan med så tydlig information som är möjligt om hur anslutningarna kommer att gå till