Liten rapport inför årsslutet 2016

Projektet att bygga fibernätet i Hellvi är avslutat och vi har nu gått över till att förvalta nätet tillsammans med medlemmarna. Målet är att nätet fortsättningsvis skall drivas och ägas av Hellvi Fiber Ekonomisk förening. Föreningens ekonomi är god vilket borgar för en fortsatt stabil verksamhet.

Närmast förestår ett relativt omfattande arbete med en lantmäteriförrättning för att juridiskt säkra föreningens ledningsrätter. Utan ledningsrätter måste föreningen bevaka alla försäljningar av fastigheter och säkra att markavtalen övergår på nya ägare. När ledningsrätterna är inskrivna vid Lantmäteriet behövs inte denna bevakning vilket underlättar för styrelsen. Det är viktigt för det långsiktiga arbetet att i framtiden inte hamna i kostsamma juridiska processer som också orsakar mycket arbete för styrelsen.

Vårt nät lokalt har fungerat klanderfritt. Några avbrott har tyvärr orsakats av att vår kommunikationsoperatör IP-Only har haft några avbrott på grund av arbete i sitt nät. Vid ett tillfälle när man utförde en omfattande säkerhetstest utlöstes tyvärr ett riktigt fel. Vi har haft avbrott vid ett par tillfällen i våra noder som orsakats av att en säkring lösts ut. Arbete med att ta bort den felkällan pågår tillsammans med IP-Only. Internt har vi skapat ett automatiskt övervakningssystem som slår larm till styrelsen om det är något som inträffar.

Rutinen för betalning av medlemsavgifter måste vi se över. Tyvärr är det 19 medlemmar som nu fram till december har missat att betala trots påminnelser. I värsta fall får vi börja stänga av anslutningarna vilket vi har möjlighet till enligt medlemsavtalet. En utredning pågår hur detta i så fall ska gå till. Givetvis önskar Styrelsen inte behöva tillgripa denna metod.

Med hopp om ett fortsatt gott samarbete i föreningen får jag önska er alla ett God Jul och så småningom Gott nytt år. Nu är jag på väg till Etiopien och håller kontakt digitalt.

2016-12-12
Hans Forsslund
Ordf.