Styrelsemöte 23/6 inför årsmötet

Vi mötet kommer styrelsen att gå igenom de handlingar som kommer att presenteras på mötet. Efter mötet ska vi så snart som möjligt lägga upp dem på hemsidan så att även medlemmar som inte kan komma till årsmötet har möjlighet att få ta del av dem. De som kommer kan ju också i förväg studera dem.