Ledningsrätt – Markupplåtelseavtal

Styrelsen håller på att förbereda ledningsrätter hos Lantmäteriet. Avsikten är att vi ska säkra vårt nät för framtiden. Markupplåtelseavtalen kommer att ligga till grund för vår ansökan om ledningsrätter hos Lantmäteriet. Ni som har skrivit på Markupplåtelseavtal och planerar att överlåta/sälja era fastigheter måste upplysa om att markupplåtelseavtal finns och att det gäller för den som övertar fastigheten. För att underlätta för styrelsen är det bra om ni så tidigt som möjligt kan informera om era planer.